LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
PRETRAGA PO KLJUČNOJ RIJEČI:
ocjenjivanje (7)

Profesori ne moraju studentima dati pravo odbijanja ocjene iz ispita; iznimka jedno sveučilište

Dok većina hrvatskih sveučilišta ne propisuje pravo studenata na odbijanje ocjene iz ispita, pravo splitskih studenata na odbijanje ocjene zajamčeno je pravilnikom Sveučilišta.

Dekanica Filozofskog fakulteta: može doći do smanjenja broja kolokvija

Dekanica Vlahović-Štetić objavila informacije o načinu vrednovanja i ocjenjivanja, a koje odgovaraju na pitanja koja muče mnoge studente.

Ocjenjivanje u školama: nakon predaje pisanog testa potreban i usmeni

Ministarstvo ističe da je nužno u virtualnom okruženju primijeniti nove metode vrednovanja i ocjenjivanja. Na učiteljima je da odaberu metode i alate, a preporuča im se i usmeni razgovor nakon predaje pisanog testa.

Upute za vrednovanje: ništa od kolokvija na kakve su studenti naviknuti, mogući probni testovi

MZO preporučuje metode trajnog praćenja rada studenata, upozorava da kolokviji u dosadašnjem obliku nisu izvedivi, navodi da baze pitanja trebaju biti velike kako bi testovi bili dobri, a probno pisanje također je opcija. Ističe i da se posebna pažnja treba usmjeriti umjetničkim studijima.

Ministarstvo donijelo nove preporuke o organizaciji radnog dana učenika; ocjenjivanje nakon Uskrsa

Idući je tjedan – tjedan ponavljanja i planiranja, a novih zadataka ne bi trebalo biti. Maturante pak očekuju novi materijali s pripremama za državnu maturu.

Profesor učenicima daje priliku da predlažu ocjene ili odšetaju iz grupe

Profesor Dr. Richard Watson predložio je nastavni plan kojim će studiranje učiniti manje stresnim razdobljem u životu.

Portal za ocjenjivanje profesora

Na profilu fakulteta prikazuju se rang liste najbolje i najlošije ocijenjenih profesora te broj studenata koji su ih ocijenili. Iz tih ocjena dobivaju se i prosječne ocjene za fakultet ili odsjek...