LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Nastava na daljinu

Dekanica Filozofskog fakulteta: može doći do smanjenja broja kolokvija

Dekanica Vlahović-Štetić objavila informacije o načinu vrednovanja i ocjenjivanja, a koje odgovaraju na pitanja koja muče mnoge studente.

Dekanica Vlahović-Štetić objavila informacije o načinu vrednovanja i ocjenjivanja, a koje odgovaraju na pitanja koja muče mnoge studente.

Vesna Vlahović-Štetić, dekanica Filozofskog fakulteta u Zagrebu, izdala je Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu. Osim toga dala je i odgovore na najčešće upite studenata.  

Studenti ovog fakulteta online nastavu u najvećoj mjeri odrađuju putem sustava učenja na daljinu – Omega. Dekanica navodi da ovaj sustav učenja pruža razne mogućnosti, pa tako i one za ocjenjivanje na daljinu, pri čemu se umjesto kolokvija studentima mogu zadavati zadatci iz baze zadataka, a uz to se još prati njihov rad prema odrađenim seminarima, zadaćama, prikazima i slično.

Osim općenitih informacija o održavanju nastave, odgovorila je na studentske upite koji se tiču kolokvija i ispita. Dekanica je tako rekla da se kolokviji mogu, ali ne moraju održavati ako su predviđeni silabom, s obzirom na okolnosti te se isto tako po potrebi može pomicati rok njihova održavanja. Može doći i do smanjenja broja kolokvija, a ako, pak, dođe do povećanja, onda se preporučuje ukidanje ispita na kraju kolegija.

Navodi da se studenti može ocjenjivati s obzirom na pisane radove, odnosno ispite, kolokvije i zadaće odrađene na Omegi, na temelju seminarskih radova te na temelju usmenih ispita provedenih online s 3 do 4 sudionika.

Što se tiče održavanja ispita, konačne odluke još uvijek nema, pa se ne može sa sigurnošću utvrditi hoće li se oni održavati online ili fizički na Fakultetu, no sve bi trebalo biti dogovoreno krajem svibnja. Profesori mogu birati hoće li ispit zamijeniti seminarskim ili projektnim radom, kolokvijima ili nečim drugim te to moraju objaviti studentima, no mogu i održati završni ispit u obliku pisanog ispita sa zadatcima objektivnog tipa na Omegi, esejskog ili problemskog ispita uz rok predaje zadatka ili usmenog ispita.

Može doći i do promjena u zahtjevima kolegija, o čemu studenti trebaju biti obaviješteni najkasnije do 24. travnja, ali ne smije se mijenjati broj ECTS bodova i studenti ne smiju biti preopterećeni.
FOTO: WIKIPEDIA