LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Dodjeljuju se jednokratne naknade studentima roditeljima

Potrebno je dokazati status roditelja prilaganjem rodnog lista djeteta te status studenta uz prilaganje potvrde o statusu studenta.
/
Sveučilišni računski centar

Želiš naučiti osnove SQL-a, JavaScripta ili izraditi vlastitu web stranicu? Ovi tečajevi su onda za tebe

/
Međunarodni stručno-znanstveni skup

Predstavite svoje radove iz područja zaštite na radu i zdravlja na međunarodnom skupu u Zadru

/
Podrška Big Four i Forvis Mazarsa

Sveučilište Algebra pokrenulo novi studij digitalne ekonomije uz potporu vodećih revizorskih kuća

/
Za studente, doktorande i nastavno osoblje

Agencija za mobilnost i programe EU objavila natječaj za „freemover” stipendije

/