LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
STUDENTSKE UDRUGE

Udruga studenata kroatistike „Idiom“

Udruga studenata kroatistike „Idiom“ - Studentski.hr
usk.idiom@gmail.com
(+385) 98 9625231

Inicijativa studenata kroatistike za osnivanjem studentske udruge započela je u listopadu 2012. godine. Potom je organizirana osnivačka skupština na kojoj je izabrano vodstvo Udruge, popisani su članovi te prihvaćen Statut udruge. Udruga studenata kroatistike „Idiom“, skraćeno USK „Idiom“, nastala je u sklopu Odsjeka za kroatistiku na Filozofskome fakultetu u Rijeci.
Predsjedništvo Udruge čine:
Iva Črnjar, predsjednica
Josip Jagodar, dopredsjednik
Kristina Lekić, tajnica

Svrha Udruge je:
Pomoć studentima u ostvarivanju njihova napredovanja u istraživanju, proučavanju i bilo kakvu drugom sudjelovanju unutar domene kroatistike i to u obliku posredovanja u komunikaciji između studenata i upravnih tijela sveučilišnih i drugih institucija, posebno srodnih studiju kroatistike;
Širenje interesa za kroatistiku među mladima, njihovo okupljanje u okviru Udruge ili pri školama i drugdje;
Ostvarivanje suradnje s Odsjekom za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, s Filozofskim fakultetom u Rijeci, suradnje s Fakultetskim vijećem, Studentskim zborom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci;
Sudjelovanje u organiziranju simpozija, edukacija, predavanja, radionica, književnih večeri i terenskih nastava namijenjenih studentima i djelatnicima Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, ali i široj studentskoj i općoj populaciji;
Organiziranje posjete stručnih suradnika;
Organiziranje stručne izleta i putovanja vezanih uz struku;
Uspostava referentne baze podataka i literature za članove Udruge;
Kontaktiranje izdavača i publikacija poput periodičkih časopisa ili biltena za potrebe studenata, odnosno za objavljivanje njihovih radova;
Organiziranje tribina, skupova, seminara/predavanja, susreta i sl.;
Organiziranje prigodnih kulturno umjetničkih programa;
Sustavni rad na učlanjivanju u Udrugu;
Davanje priloga obilježavanju značajnih povijesnih, kulturnih te ostalih vrsta događaja i obljetnica na širem području djelovanja Udruge;
Surađivanje s organizacijama koje promiču interese i dostojanstvo kroatistike kao znanosti i s udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu na principu ravnopravnosti i punog poštovanja međusobnih razlika i posebnosti;
Surađivanje s knjižnicama na području Republike Hrvatske;
Surađivanje s drugim privrednim, prosvjetnim i društvenim organizacijama i ustanovama radi stvaranja uvjeta za širi zamah ostvarenja svojih ciljeva;
Bavljenje ostalim djelatnostima potrebnim za ostvarivanje ciljeva Udruge.

Što se tiče projekata, USK „Idiom“ dosad je provela projekt „Opismeni me“ u studenom 2013. godine, a 2014. godine obilježeni su Dani hrvatskoga jezika radionicom učenja glagoljice te predavanjima o jezičnim temama u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji u Rijeci. Obilježena je i 100. obljetnica od smrti Antuna Gustava Matoša čitanjem pjesama i proznih djela u Cukarikafeu u centru Rijeke. Odaziv za sve projekte bio je i više od planiranog.
Ove godine pokrećemo studentski časopis „ŠtoRIje“ te organiziramo međunarodnu studentsku konferenciju „Jezik u (ne)književnim djelima“, te nekoliko večeri poezije i proze na raznim lokacijama u Rijeci.
Udruga danas broji 31 aktivnog i 1 pasivnog člana. Tim brojem ovo je najbrojnija Udruga na Filozofskom fakultetu u Rijeci.