LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Idiomova konferencija

Studenti kroatistike pozivaju slušače i izlagače na Međunarodnu konferenciju Bunt bunta u umjetnosti

U Rijeci će se održati Međunarodna konferencija pod nazivom „Bunt bunta u umjetnosti - suvremenosti kroz prizmu umjetnosti.” Na sudjelovanje se mogu prijaviti studenti, profesori i doktorandi te imati izlaganje na neku od ponuđenih tema ili jednostavno biti slušači drugih predavanja.

U Rijeci će se održati Međunarodna konferencija pod nazivom „Bunt bunta u umjetnosti - suvremenosti kroz prizmu umjetnosti.” Na sudjelovanje se mogu prijaviti studenti, profesori i doktorandi te imati izlaganje na neku od ponuđenih tema ili jednostavno biti slušači drugih predavanja.

Svi studenti kroatistike i srodnih znanosti, sveučilišni profesori i doktorandi pozvani su da se prijave na sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciju Bunt bunta u umjetnosti – suvremenost kroz prizmu umjetnosti, sa sloganom Gledaj na(novo)! Održat će se 24. i 25. listopada, a organizira je USK Idiom, riječka studentska udruga.

Sudionici će na konferenciji moći sudjelovati kao izlagači i kao slušači, a koristit će se jugoslavenski jezici te engleski jezik. Jedan autor može prijaviti do dva izlaganja, od kojih svako traje maksimalno 15 minuta. Uvjet za to je da su oba u suautorstvu ili da je jedno samostalno, a drugo u suautorstvu. Autori će biti podijeljeni u skupine po temama. 

Više informacija o važnim datumima možete pronaći na poveznici.

FOTO: PIXABAY