LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
STUDENTSKE UDRUGE

SUBOS

SUBOS - Studentski.hr
subos@subos.hr
+385 1 61 70 678

Povijest Hrvatske akademske športske udruge SUBOS počinje 2001. godine, kada je u sklopu nastave Tjelesnog odgoja na Fakultetu elektrotehnike i računarstva osnovana sekcija za samoobranu te je istog dana održan i prvi trening. Sekcija je brojala dvadesetak članova, a pohađali su je studentice i studenti s FER-a.

Krajem 2004 godine Ilija Ćavarević, Mate Omazić i Saša Žigić, tada studenti, a danas diplomirani inženjeri elektrotehnike, osnivaju studentsku udrugu kojoj daju naziv SUBOS te počinju sa stvaranjem najveće studentske sportske udruge u Republici Hrvatskoj kroz koju će proći tisuće i tisuće mladih...

Rad udruge se sistematizira, a u program se uvode novi sportovi i vještine. Osiguravaju se dodatni termini za treninge, unaprjeđuje se kvaliteta treninga, osmišljena je nova organizacija, ulaže se u marketing i novu opremu, educiraju se treneri, organiziraju se razna gostovanja, izleti, turniri, sportski i kulturni događaji, sudjeluje se u društvenom radu i studentskom aktivizmu – SUBOS postaje sve popularniji… Članova je sve više i postižu se vrhunski sportski rezultati.
Sredinom 2006. godine SUBOS postaje jednim od osnivača Zagrebačkog sveučilišnog sportskog saveza, u sklopu kojeg djeluje i danas.
SUBOS osniva nove sekcije pa se tako uvode sekcije salse, cheerleadinga, nogometa, košarke, i atletike. Krajem 2006. godine udruga dobiva novi naziv – HRVATSKA AKADEMSKA ŠPORTSKA UDRUGA SUBOS. Pod tim nazivom udruga djeluje i danas, trudeći se omogućiti svakoj studentici i studentu bavljenje sportom i nezaboravnu zabavu.

Misija

Promoviranje sporta u akademskoj zajednici. Poticanje mladih na zdrav život i bavljenje sportom. Poticanje studenata na učenje. Promoviranje izvrsnosti. Njegovanje Fair play-a. Umrežavanje.

Vizija

Biti najveća studentska sportska udruga u Republici Hrvatskoj koja će postavljati najviše organizacijske standardne, ostvarivati najviše sportske rezultate, te biti sinonim za bavljenje sportom i umrežavanje u akademskoj zajednici.