LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Jačanje obrazovnog sustava

FOI sudjeluje i u drugoj fazi projekta e-Škole

Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu druge faze programa e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) ukupne vrijednosti 1,3 milijarde kuna. S ciljem osiguravanja svrhovite, pouzdane i sigurne IKT okoline za škole u RH te podizanja digitalne zrelosti, Fakultet organizacije i informatike daje veliki doprinos i ekspertizu.

Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu druge faze programa e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) ukupne vrijednosti 1,3 milijarde kuna. S ciljem osiguravanja svrhovite, pouzdane i sigurne IKT okoline za škole u RH te podizanja digitalne zrelosti, Fakultet organizacije i informatike daje veliki doprinos i ekspertizu.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u petak, 28. kolovoza 2020., potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu druge faze programa e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) koji pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Cilj je, naime, osigurati svrhovitu, pouzdanu i sigurnu IKT okolinu prilagođenu potrebama škola u Republici Hrvatskoj, poboljšati učinkovitost i koherentnost procesa u obrazovnom sustavu, unaprijediti digitalne kompetencije koje doprinose digitalnoj zrelosti škola te unaprijediti strateško vodstvo škola za podizanje njihove digitalne zrelosti.

Uz Agenciju za odgoj i obrazovanje, Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Inovacijski centar Nikola Tesla, partner na projektu je i Fakultet organizacije i informatike. Stoga su potpisivanju prisustvovali i dekanica FOI-ja izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep te prodekan za studijske programe prof. dr. sc. Dragutin Kermek. FOI u program daje svoju ekspertizu, zbog koje je i izabran kao partner na aktivnostima, i to već od početka pilot-projekta od 2015. godine.

Financiranje

Radi se o programu koji se sastoji od dva projekta. Ugovor za projekt E-usluge u poslovanju (projekt A) potpisala je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak s ravnateljem SAFU-a Tomislavom Petricem i ravnateljem CARNET-a Goranom Kezunovićem. Za drugi projekt Obrazovanje i primjena IKT-a (projekt B) ugovor je potpisao ravnatelj CARNET-a i ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs. Ukupno 85% programa e-Škole financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) te Europskog socijalnog fonda (ESF). Vrijednost dijela projekta financiranog iz EFRR-a – projekt A – iznosi 996.310.200,00 kuna, dok je vrijednost dijela projekta financiranog iz ESF-a – projekt B – 350.000.000,00 kuna. Sredstva obuhvaćaju financiranje izgradnje lokalnih mreža, opremanje škola i učionica, nabavu prijenosnih računala za nastavnike i učitelje, brojne i kontinuirane edukacije za nastavnike, ravnatelje i administrativne djelatnike o načinima primjene računalne opreme u svakodnevnom radu, razvoj digitalnih materijala i sadržaja koji se koriste u nastavi kao i razvoj e-usluga za nastavne i poslovne procese u školama.
 
 Uloga FOI-ja

FOI sudjeluje kao projektni partner i u ovoj drugoj fazi programa, u kojoj će također imati značajnu ulogu. Na projektu A, gdje je voditelj aktivnosti na FOI-ju prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, FOI pruža podršku u razvoju e-usluga u poslovanju CARNET delte i CARNET sigme. CARNET delta informacijski je sustav za analitiku učenja i rudarenje obrazovnih podataka koji obuhvaća mjerenje, sakupljanje, analizu i izvještavanje o podacima o učenicima i njihovim kontekstima u svrhu razumijevanja učenja i okoline u kojoj se učenje događa. CARNET sigma je centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama. U projektu B, čija je voditeljica aktivnosti na FOI-ju izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, Fakultet pruža podršku u razvoju i pripremi digitalnih razvojnih sadržaja, digitalnoj zrelosti škola te obrazovanju za razvoj digitalnih kompetencija.

Podsjetimo, program punog naziva e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće započeo je još u ožujku 2015. i trajao je do kolovoza 2018. godine (pilot-faza). Tijekom pilot-projekta, u sklopu projekta B, FOI je razvio Okvir digitalne zrelosti škola te Instrument za procjenu digitalne zrelosti škola koji je korišten za vrednovanje digitalne zrelosti 151 škole u Hrvatskoj na početku i na kraju pilot-projekta. Primjenom razvijenog instrumenta, prvi put u Republici Hrvatskoj, dobiven je dubinski uvid u stanje digitalne zrelosti osnovnih i srednjih škola. Rezultati su pokazali da su škole uključene u projekt u tri godine značajno napredovale u primjeni digitalnih tehnologija, pa se čak 93 škole (od 151 škole) na kraju nalazilo na razini digitalno osposobljenih škola, dok je na početku veći dio škola bio na razini digitalnih početnica.

Upravo na temelju iskustava i rezultata pilota CARNET je odmah u rujnu započeo s drugom fazom projekta. Do kraja 2022. godine digitalno će se transformirati nastavni i poslovni procesi u svim školama u Republici Hrvatskoj financiranima iz državnoga proračuna.
FOTO: FOI