LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
STUDENTSKE UDRUGE

Društvo studenata povijesti „Ivan Lučić-Lucius“

Društvo studenata povijesti „Ivan Lučić-Lucius“ - Studentski.hr

Društvo studenata povijesti “Ivan Lučić – Lucius” (DSP Lucius), koje okuplja studente povijesti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, osnovano je 1999. godine na inicijativu studenata treće i četvrte godine. Društvo je dobilo naziv po ocu hrvatske moderne historiografije, Ivanu Lučiću, poznatom i pod latiniziranim imenom Lucius. Na prvoj izbornoj skupštini održanoj 30. svibnja 1999. za predsjednika je izabran Daniel Mondekar, zapotpredsjednike Tomislav Car i Ivan Penava, a za tajnika Ivo Dumančić. Druga izborna skupština održana je 1. lipnja 2001. na kojoj je Daniel Mondekar ponovno izabran za predsjednika. Potpredsjednikom je postao Ivan Penava, dok je na funkciju tajnice DSP-a izabrana Ines Šoštarić. Mandat, prema Statutu, traje godinu dana, s mogućnošću produžetka za 3 mjeseca u slučaju nedovršenih tekućih poslova Predsjedništva. Danas Društvo od izborne skupštine, održane 11. ožujka 2013. djeluje u sastavu: Predsjedništva i Glavnoga odbora. Skupštinu DSP-a čine svi članovi predsjedništva i glavnog odbora te svi studenti povijesti učlanjeni u DSP. Skupština DSP-a redovito se saziva jednom u akademskoj godini, a saziva ju predsjednik DSP-a. Skupština DSP-a iznosi svoje uspjehe, prijedloge i probleme, donosi, mijenja i dopunjuje Statut, bira i razrješuje članove predsjedništva i glavnog odbora, donosi promjene programa i plan za budući rad te odlučuje o svim drugim pitanjima utvrđenima Statutom. Društvo studenata povijesti “Ivan Lučić – Lucius” upisano je u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21003831. CILJEVI DRUŠTVA STUDENATA POVIJESTI Cilj DSP-a okupljanje je sadašnjih studenata povijesti Hrvatskih studija te studenata povijesti drugih fakulteta u Hrvatskoj zainteresiranih za rad na promicanju i istraživanju hrvatske nacionalne povijesti, ali i svjetske. DSP se zalaže za što sadržajnije sudjelovanje svojih članova u studiranju te znanstvenom i stručnom radu te za marljivost i ustrajnost na vlastitom općem, stručnom i znanstvenom usavršavanju tijekom dodiplomskog studija. Da bi ostvario svoje ciljeve DSP surađuje s nadležnim državnim tijelima, ustanovama i institutima, organizira seminare i znanstvene simpozije, izdaje vlastite publikacije, organizira stručna putovanja (terenske nastave) u svrhu upoznavanja studenata s događajima i mjestima na kojima su se ti događaji odvijali, sudjeluje u projektima znanstvenih i stručnih institucija te koordinira i nadzire provedbu ECTS-a na Studiju povijesti Hrvatskih studija. DSP danas broji oko 50-ak aktivnih članova te ima svoju prostoriju u zgradi Studentskih udruga, Borongajska cesta 83 d, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj. Prostoriju dijeli zajedno s Društvom studenata kroatologije „Cassius“. Od početka svoga djelovanja DSP je uspostavio suradnju s Hrvatskim institutom za povijest, Zavodom za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu, Institutom za arheologiju, Maticom hrvatskom te ostalim znanstvenim institucijama. Osim toga DSP je sudjelovao i u organizaciji I. kongresa hrvatskih povjesničara 2000. godine na kojem je bilo angažirano 2/3 studenata povijesti Hrvatskih studija. Godine 2002. DSP je pokrenuo i zbornik radova Lucius.