LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Plan reakreditacije visokih učilišta u 2023. godini

Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje donio je Plan reakreditacije visokih učilišta u 2023. Godini. Donosimo koji će se fakulteti naći u procesu te što on uopće znači.

Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje donio je Plan reakreditacije visokih učilišta u 2023. Godini. Donosimo koji će se fakulteti naći u procesu te što on uopće znači.

Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje na svojoj je 139. sjednici održanoj 28. lipnja 2022. godine donio Plan reakreditacije visokih učilišta u 2023. godini. Plan je dostupan na poveznici.

Prema spomenutom planu reakreditaciju će proći

  1. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  2. Hrvatsko katoličko sveučilište
  3. Sveučilište Sjever
  4. Sveučilište u Dubrovniku

Reakreditacija je postupak osiguravanja kvalitete cjelokupne institucije ili pojedinačnog studijskog programa, a danas postoji u gotovo svim uređenim sustavima visokog obrazovanja. Cilj je postupka reakreditacije provjeriti ispunjava li visoko učilište potrebne uvjete i vrednovati i ocijeniti kvalitetu visokog učilišta prema definiranim standardima kvalitete te preporučiti daljnja unaprjeđenja.

Ona studentima predstavlja jamstvo o kvaliteti programa koji pohađaju te je i državna garancija zadovoljenja minimalnih uvjeta institucije ili programa što rezultira i njihovim financiranjem iz državnog proračuna.

Dodjeljivanjem akreditacije nekom privatnom visokom učilištu država ulijeva povjerenje i u taj sektor visokog obrazovanja, a to je i indikator kvalitete za instituciju. Također, reakreditacija olakšava mobilnost u nacionalnom i međunarodnom okviru.

Prvi je ciklus reakreditacije započeo 2010. godine i završio 2016. godine. Od 2017. godine provodi se drugi ciklus reakreditacije visokih učilišta prema unaprijeđenom modelu.

Republika Hrvatska ima kombinirani model reakreditacije, gdje se, zbog svrsishodnosti i ekonomičnosti postupka provodi i institucionalna i programska reakreditacija u kojoj se provjeravaju dva elementa - zadovoljenje minimalnog akademskog praga te ocjena kvalitete gdje se procjenjuje da li institucije imaju procese i mehanizme za samopromišljanje i neprestano poboljšavanje programa, ali i svih segmenata unutar institucije. U tom kontekstu, Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi postupak koji je ujedno evaluiran i pozitivno ocijenjen od strane Europske mreže agencija za osiguravanje kvalitete (ENQA) sukladno principima dobre europske prakse.

FOTO: PEXELS