LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Zapošljavanje nakon fakulteta

Što su potpore za samozapošljavanje i kako ih iskoristiti?

Iako je proces samozapošljavanja dosta kompleksan, posebice ako želite izvući potpore koje će vam pomoći u otvaranju vlastitog biznisa, ako iskoristite vlastitu kreativnost te napišete dobar poslovni plan, materijalna potpora će vam omogućiti lakši početak poslovanja.

Iako je proces samozapošljavanja dosta kompleksan, posebice ako želite izvući potpore koje će vam pomoći u otvaranju vlastitog biznisa, ako iskoristite vlastitu kreativnost te napišete dobar poslovni plan, materijalna potpora će vam omogućiti lakši početak poslovanja.

Sve se više i više priča o tome kako je teško dobiti posao čak i nakon završenog fakulteta te kako je potrebna veza i velika doza sreće da se zaposlite u svojoj struci, a ni to vam ne garantira da na kraju nećete završiti na birou. Ipak, možda je nekad bolje preuzeti stvar u svoje ruke te se okušati u stvaranju vlastitog biznisa. Da se razumijemo, jako je teško postati uspješan poduzetnik, no upravo iz tog razloga postoje određene mjere samozapošljavanja koje vam mogu pomoći u tome.

Projekt portala Studentski.hr, Zapošljavanje nakon fakulteta, čiji je cilj informirati studente o svijetu koji ih čeka nakon diplome, nastavljamo s temom samozapošljavanja i poticaja koje možete dobiti ako ste se odlučili na to da jednoga dana budete sam svoj šef.

Što su uopće potpore za samozapošljavanje?

Radi se o novčanim potporama za nezaposlene koje se mogu dobiti nakon razgovora sa savjetnikom za samozapošljavanje te razrade poslovne ideje, a mogu ih dobiti svi ljudi koji su prijavljeni u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na Zavod morate biti prijavljeni najmanje jedan dan da biste predali zahtjev za dobivanje potpore.

Samo financiranje mjere samozapošljavanja uključuje iznose do 55 tisuća kuna, a ako se odlučite na uzimanje osobe koju ćete stručno osposobljavati za rad, ta cifra može narasti do 70 tisuća kuna. Ako ste se odlučili udružiti u trgovačko društvo (do četiri osobe) ili zadrugu (do pet osoba), tada možete dobiti maksimalno 55 tisuća kuna po osobi.

Koji se kriteriji moraju ispuniti za korištenje mjere?

Da biste kao nezaposlena osoba mogli koristiti potporu za samozapošljavanje, ovo su uvjeti koje morate ispuniti:

  • Izrada poslovnog plana u kojem se vidi da je vaša poslovna ideja održiva
  • Sudjelovanje na aktivnostima savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom područnom ili regionalnom uredu
  • Izrada troškovnika iz kojega je vidljivo da je materijalna potpora usmjerena na otvaranje i rad poslovnog subjekta
  • Troškovi koji su navedeni u troškovniku moraju biti vezani uz registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti, kao što su nabava opreme i zakup poslovnog prostora

Odakle krenuti sa zahtjevom?

Prvo biste se trebali prijaviti u područnom uredu Zavoda, a prije nego što izradite poslovni plan, trebali biste proći potrebno savjetovanje i radionice za njegovo idejno stvaranje. Zahtjev za potporu sadrži poslovni plan, troškovnik te četiri izjave (o korištenju potpora male vrijednosti, nepodmirenim obvezama, prihvaćanju posljedica ovrhe i registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva).

Nakon što ste predali svu dokumentaciju, Zavod odlučuje hoće li predani zahtjev biti ocijenjen pozitivno ili negativno. U slučaju pozitivnog ishoda dolazi do isplate novca u roku od 30 dana nakon potpisanog ugovora, a dobivena potpora je jednokratna te je predviđena za prvu godinu poslovanja.

Što se događa u slučaju neuspješnog pokušaja samozapošljavanja?

Ako se vaša tvrtka ili obrt zatvorila prije isteka ugovorne obveze, morate vratiti sva sredstva koja su uvećana za zakonsku zateznu kamatu. Ishod je isti u slučaju da prijavite zaposlenu osobu na nepuno radno vrijeme ili trošite novac van propisanog roka.

Sve u svemu, ako smatrate da imate kvalitetnu poduzetničku ideju koju možete pretvoriti u profitabilan biznis, te ako vjerujete da je to najbolji način za stvaranje svoje budućnosti, marljivo se primite posla koji bi se u konačnici trebao isplatiti. Ako vas je ova tema zainteresirala, o njoj možete više pročitati ovdje.

FOTO: PEXELS