LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Intervju s Kristinom Duvnjak

U projekt PANDA mogu se uključiti studenti koji žele dijeliti entuzijazam prema prirodnim znanostima

Kristina Duvnjak nam je u razgovoru, između ostaloga, otkrila detalje o projektu PANDA, koji su mu ciljevi te na koje se načine studenti mogu uključiti u njegov rad.

Kristina Duvnjak nam je u razgovoru, između ostaloga, otkrila detalje o projektu PANDA, koji su mu ciljevi te na koje se načine studenti mogu uključiti u njegov rad.

Zagrebačka udruga Bioteka bavi se promicanjem biologije i srodnih znanosti kroz svoje različite konferencije i edukativne projekte. S Kristinom Duvnjak, profesoricom biologije i izvršnom voditeljicom programa edukacije, porazgovarali smo o jednom od njih – inovativnom i edukacijskom projektu pod nazivom PANDA.

Duvnjak nam je, između ostaloga, otkrila o kakvom je projektu riječ, koji su mu ciljevi te na koje se načine studenti mogu uključiti u njegov rad.

Bioteka treću godinu zaredom provodi projekt PANDA. O kakvom je projektu riječ? Po čemu se on razlikuje od ostalih?

PANDA – projektna nastava za darovitu djecu inovativan je edukacijski projekt koji u sinergiji civilnog, privatnog i javnog sektora uključuje rad s osnovnoškolskom djecom za koju je, sukladno psihologijskom testiranju, otkriveno da pripadaju u skupinu darovite djece. Metodološki se oslanja na istraživačku i projektnu nastavu te je fokusiran na aktualne teme i izazove svijeta u kojem živimo. Ovogodišnje izdanje obuhvaća četiri modula: Očuvanje zdravlja ljudi, Održivi razvoj, energetika i obnovljivi izvori energije, Zaštita okoliša i prirode te Tehnologija, čovjek i okoliš. Prilikom odabira tema uvažavaju se i želje djece, a svaki obrazovni modul djeca završavaju edukativnim posjetom realnom sektoru, gdje ih zaposlenici tvrtki, udruga i institucija partnera u projektu upoznaju s procesom svojeg rada.

Projekt je osmišljen s ciljem pružanja intelektualnog ostvarenja darovitoj djeci koja kroz kreativni istraživački rad razvijaju kritički način razmišljanja, analitički i logički pristup u rješavanju problema te kolaborativni i poduzetnički duh. Tim se putem nastoji potaknuti i zanimanje djece za studiranjem fakulteta iz STEM domene.

Ono što projekt čini jedinstvenim jest izravna suradnja djece sa znanstvenicima, stručnjacima, kao i s različitim institucijama, tvrtkama i udrugama, čime se djeca susreću sa stvarnim svijetom. Za to da se projekt provodi u skladu s najnovijim pedagoškim načelima rada s darovitom djecom, brine se tim edukatora i pedagoga.

U kojoj je fazi PANDA?

PANDA se trenutačno provodi treću godinu zaredom, a s radom je započela školske godine 2016/2017. Ove je godine u projekt uključeno 36 djece iz zagrebačkih osnovnih škola Frana Galovića i Gustava Krkleca, kao i drugih osnovnih škola okupljenih oko redovitih Biotekinih edukacijskih programa. U radu s djecom sudjeluje troje Biotekinih zaposlenika te 13 mentora iz javnog, privatnog i civilnog sektora, uz angažman desetak studenata. Kao što sam već spomenula, ove godine smo se posvetili temama očuvanja zdravlja ljudi, održivom razvoju, energetici i obnovljivim izvorima energije, zaštiti okoliša i prirode te tehnologiji, čovjeku i okolišu. Na kraju svake godine ispitujemo zadovoljstvo djece i roditelja projektom te smo na temelju provedenih evaluacija utvrdili kako su djeca uistinu oduševljena projektom, odnosno istraživačkim radionicama koje nisu zastupljene u formalnom obrazovanju. Našim najvećim uspjehom smatramo usmjeravanje djece prema istraživanju svijeta koji ih okružuje kroz kontinuirano učenje kako bi ostvarivanjem svojih intelektualnih potreba doprinijela izgradnji obrazovanijeg i odgovornijeg društva u cjelini.

Koji su osnovni ciljevi projekta?

Budući da se darovita djeca svojim intelektualnim sposobnostima ističu u odnosu na svoje vršnjake, cilj projekta jest omogućiti takvoj djeci projektnu nastavu koja će im pomoći u intelektualnom ostvarenju. Projektna nastava osmišljena je kao nadopuna školskom kurikulumu, a uključuje kreativni istraživački rad koji djeca provode samostalno, uz pomoć i potporu mentora iz civilnog, javnog i privatnog sektora. Osim toga, putem eksperimentalnog znanstvenog rada nastoji se razvijati njihov kritički način razmišljanja, analitički način rješavanja problema te interes za STEM područje. Sve to pozitivno djeluje na razvoj njihova samopouzdanja, strpljenja, preciznosti, kreativnosti i timskog duha.

FOTO: Udruga Bioteka

Na koje se načine studenti mogu uključiti u projekt?

U radu projekta PANDA uz stručnjake i znanstvenike sudjeluju i brojni volonteri, među kojima su i studenti. Također, surađujemo i sa studentskim udrugama SUPEUS (Studentska udruga za promicanje energetske učinkovitosti) i USKA (Udruga studenata krajobrazne arhitekture).

Sve zainteresirane studente prirodnih znanosti, ali i one iz drugih struka koji vide svoj doprinos u volonterskim aktivnostima udruge Bioteka, a time i projektne nastave PANDA, pozivamo da se uključe u naše programe.

S obzirom na to da se projekt bazira na radu s darovitim osnovnoškolcima, koje vještine mora posjedovati osoba koja odluči sudjelovati u projektu?

U projektu mogu sudjelovati zainteresirani volonteri – pojedinci, tvrtke, institucije, udruge i ostali iz civilnog, privatnog i javnog sektora. Tražimo suradnike koji žele razvijati svoje različite vještine, a pri tome dijeliti i prenositi svoja znanja i entuzijazam prema prirodnim znanostima. U projektu se provode, među ostalim, i edukativna predavanja za edukatore i volontere koji su uključeni u projekt kako bi se upoznali s osnovama odgojno-obrazovnog rada s darovitom djecom. Vještine koje edukatori razvijaju tijekom projekta vezane su za osmišljavanje i provođenje didaktičko-metodičkog sadržaja prilagođenog potrebama darovite djece, ali isto tako usvajaju znanja kako odgovoriti na brojne zahtjeve koje darovita djeca pred njih postavljaju.

(Vodstvo, članstvo i zaposlenici udruge Bioteka visokoobrazovani su i stručni ljudi, s višegodišnjim znanstveno-istraživačkim i edukacijskim iskustvom te svojim radom aktivno sudjeluju u izgradnji civilnog društva i rješavanju konkretnih društvenih problema.)

FOTO: Udruga Bioteka

Osim projekta PANDA, navedite nam neke od najuspješnijih studentskih i ponešto općenito o projektima Udruge.

Bioteka je zagrebačka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti, a bavimo se informiranjem i educiranjem te stručnim doprinosom zaštiti okoliša i prirode na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Svojim projektima želimo osvijestiti građane da budu društveno odgovorniji, da kritički sagledavaju društvene i okolišne probleme te da na njih adekvatno reagiraju. Obrazovnim aktivnostima nastojimo podići razinu znanstvene, ekološke i tehnološke pismenosti djece i mladih, povećati interes za studiranjem STEM predmeta te doprinijeti povećanju kvalitete izvaninstitucionalnog obrazovanja.

Provodimo programe edukacije STEM radionice i Bioteka u pokretu. Osim projekta PANDA, provodimo sljedeće projekte: Aktivni mladi u zaštiti okoliša i prirode, Kampovi u PP Učka 2018. – 2020, U društvu mikroba, Otključaj tajne živog svijeta, Ljetni STEM i prirodoslovni kampovi, Postani i ti istraživač na jedan dan!, STEM radionice te AKTIV – obrazovanje djece za okoliš i prirodu.

U brojne projekte, ovisno o područjima interesa, uključuju se i studenti, te im ovom prilikom zahvaljujemo na angažmanu. Još jednom pozivamo sve zainteresirane studente da istraže projekte kojima se bavimo te da nam se slobodno jave ukoliko svojim radom žele doprinijeti daljnjem razvoju i popularizaciji znanosti u našoj zemlji.

Koji su planovi Udruge za budućnost?

Aktualne projekte planiramo provoditi i tijekom narednih godina te kontinuirano radimo na njihovom unapređenju kako bi ostvarivali bolje rezultate. Radimo i na širenju mreže suradnika s kojima povećavamo brojnost i kvalitetu STEM programa, kao i popularizaciju znanosti. Cilj nam je razvijati projekte koji će jačati uloge znanstvenika u javnom prostoru, ali i unaprijediti obrazovne politike. Ostvarili smo i financijsku potporu za projekt koji se bavi održivim razvojem, u kojem ćemo zajedno sa školama stvarati kurikulume koji djecu pripremaju za budućnost i izazove koje nosi održivi razvoj. Daljnji projekti uključuju međunarodne suradnje kroz Horizon program Europske unije, a stalna usavršavanja i konferencije sadržaji su na kojima s veseljem sudjelujemo. Na kraju, ističemo i daljnji razvitak naših stručnih istraživanja u području zaštite okoliša i prirode.

FOTO: UDRUGA BIOTEKA