LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Projekt Ženske sobe

Studentice i studenti pripremili seriju tekstova u okviru „Kutka ravnopravnosti“

Objavljeno je 9 tekstova koji obrađuju teme zašto seksualno zlostavljanje nije smiješno, seksualno nasilje nad djecom, autanje LGBT osoba, štetnost patrijarhalnog društva i tradicionalnih rodnih uloga, stigmatizacija osoba koje su preživjele seksualno nasilje, pickup artisti te seksualna objektivizacija.

Objavljeno je 9 tekstova koji obrađuju teme zašto seksualno zlostavljanje nije smiješno, seksualno nasilje nad djecom, autanje LGBT osoba, štetnost patrijarhalnog društva i tradicionalnih rodnih uloga, stigmatizacija osoba koje su preživjele seksualno nasilje, pickup artisti te seksualna objektivizacija.

Nakon serije predavanja, književnih i novinarskih večeri na temu rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja te važnosti književne i pisane riječi, u sklopu projekta Kutak ravnopravnosti, grupa studentica i studenata bila je spremna pripremiti i objaviti vlastite tekstove. Aktivnosti su održane u organizaciji Ženske sobe te članicama organizacije civilnog društva Skribonauti i književnicom i novinarkom Antonelom Marušić.

Cilj edukacija te samog projekta bilo je osnaživanje i poticanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u postizanju rodne ravnopravnosti te prevencije rodno uvjetovanog nasilja. Upravo sudjelujući na navedenim aktivnostima edukacija doprinijelo se podizanju opće razine kritičkog promišljanja kod mladih što ih je potaklo za promišljanje i pretakanje naučenog znanja u pisanu riječ.

U konačnici je napisano i objavljeno 9 tekstova studenata i studentica. Obrađuju teme zašto seksualno zlostavljanje nije smiješno, seksualno nasilje nad djecom, autanje LGBT osoba, štetnost patrijarhalnog društva i tradicionalnih rodnih uloga, stigmatizacija osoba koje su preživjele seksualno nasilje, pickup artisti te seksualna objektivizacija.

Tekstovi su objavljeni na portalu Studentski.hr na kojem je otvorena rubrika Kutak ravnopravnosti, a u formi su newslettera objedinjeno objavljeni i na web stranici Ženske sobe na poveznici.

Projekt Kutak ravnopravnosti provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za razvoj mladih, uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog teksta u isključivoj je odgovornosti Ženske sobe.


 
FOTO: PIXABAY