LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Međunarodni dan prijateljstva

Organizacije se udružile kako bi povećale zaposlenost mladih

Šest organizacija iz Hrvatske uz podršku Fondova Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora zajedno rade na projektima koji su usmjereni na zapošljavanje mladih u Hrvatskoj i Europi.

Šest organizacija iz Hrvatske uz podršku Fondova Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora zajedno rade na projektima koji su usmjereni na zapošljavanje mladih u Hrvatskoj i Europi.

S ciljem promoviranja održivog i kvalitetnog zaposlenja u Europi u 2017. godini Island, Lihtenštajn i Norveška pokrenuli su Fond za zapošljavanje mladih ukupne vrijednosti 60 milijuna eura, koji djeluje u sklopu Fondova Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora. Kroz Fond je financirano 26 projekata koje provode inicijative kojima je cilj pomoći 25 000 mladih da pronađu ili stvore svoj posao.

Prema podacima Eurostata u zemljama EU u 2018. godini gotovo 15 milijuna mladih između 20. i 34. godine nije bilo zaposleno, nije se obrazovalo niti se usavršavalo (NEET engl. Not in Employment, Education or Training). Najveće stope nezaposlenosti mladih zabilježene su u Italiji i Grčkoj, gdje je više od četvrtine mladih izvan tržišta rada. 

– Ranjivi mladi ljudi često izlaze iz formalnog sustava obrazovanja i osposobljavanja, kao i uobičajenog tržišta rada te postoji velika potreba za inovativnim rješenjima, prijenosom dobre prakse i studijama utjecaja koje pokazuju koje intervencije djeluju, a koje ne. Ovih 26 projekata će razviti, pilotirati ili usvojiti gotovo 100 novih pristupa, metoda  i praksi, naglašavajući inovativnost Fonda za zapošljavanje mladih. – izjavila je gospođa Grethe Haugøy, viša službenica za Regionalne fondove i Globalni fond za socijalni dijalog i dostojanstveni rad u Uredu za financijski mehanizam Tajništva Fondova Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora.

S obzirom na velik broj organizacija i projekata koje podržava Fond za zapošljavanje mladih, pokrenuta je nova komunikacijska platforma – online časopis Youth Employment Magazine. Časopis je pokrenut na Međunarodni dan prijateljstva UN-a jer konzorciji koji provode projekte razvijaju kvalitetne odnose, dijele najbolje prakse i razmjenjuju iskustva. Informacije o inicijativama, kao i svih 195 projekata iz 26 europskih država koje podržavaju Island, Norveška i Lihtenštajn moguće je pronaći u časopisu.

Youth Employment Magazine služi kao resursni centar za sve projekte koji se provode zahvaljujući Fondu za zapošljavanje mladih. Urednički tim čine stručnjaci koji sudjeluju u provedbi projekata i izvještavaju o postignutim rezultatima. Platformu je pokrenuo Operator fonda, konzorcij koji čine JPC Italy i Ecorys Poljska. Novostvoreni magazin će na dinamičan i multimedijalan način pružati informacije o projektima i njihovim rezultatima te će omogućiti publici da prati sve događaje koji se organiziraju u sklopu projekata diljem Europe i država donatora.

Online magazin će služiti kao platforma koja inspirira, povezuje i podiže svijest među mladima u Europi i postat će online hub za sve sudionike uključene u Fond. – izjavila je Raquel Torres Prol, službenica za komunikacije Fonda za zapošljavanje mladih pri Uredu financijskog mehanizma Tajništva Fondova Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora.