LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Ljetni semestar 2021./2022.

AZVO se očitovao o izvođenju nastave: Nema online nastave bez izdanog odobrenja nadležnog vijeća

U svom očitovanju Agencija za znanost i visoko obrazovanja skrenula je pažnju na činjenicu da se za izvođenje online studija treba dobiti odobrenje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

U svom očitovanju Agencija za znanost i visoko obrazovanja skrenula je pažnju na činjenicu da se za izvođenje online studija treba dobiti odobrenje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Agencija za visoko obrazovanje, središnja agencija koja osigurava kvalitetu visokog obrazovanja, očitovala se oko izvođenja nastave u ovom semestru. 

Naime, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je 3. ožujka 2022. Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera za ljetni semestar akademske godine 2021/2022. Prema navedenom dokumentu ukidaju se sve mjere i preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije, a visokoškolska nastava treba se izvoditi prema akreditiranome studijskom programu na klasičan, kontaktan način, kao nastava uživo, uz prisutnost nastavnika i studenata, za sve studente u redovitom i izvanrednom statusu.
 U svom očitovanju Agencija za znanost i visoko obrazovanja skrenula je pažnju na činjenicu da se za izvođenje online studija treba dobiti odobrenje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Ostatak prenosimo u cijelosti: 

– Istraživanja koja je Agencija za znanost i visoko obrazovanje provela tijekom 2021. godine (Studenti i pandemija: Kako smo (pre)živjeli?, Visokoškolski nastavnici i pandemija: akademski i psihološki izazovi) pokazala su da većina visokoškolskih nastavnika i studenata daje prednost održavanju nastave uživo. Iako se prepoznaju određene koristi, prelazak na online oblike nastave u kriznim uvjetima pandemije odrazio se na mentalno zdravlje studenata, njihovu socijalnu uključenost, iskustvo studiranja i kvalitetu studentskog života.

Na temelju navedenih nalaza istraživanja te ukidanja protuepidemijskih mjera, skrećemo pozornost na nužnost izvođenja svih oblika visokoškolske nastave u ljetnom semestru tekuće akademske godine uživo, u skladu s izdanim dopusnicama prema propisima u području visokog obrazovanja i znanosti.

Visoka su učilišta u Hrvatskoj tijekom pandemije bolesti COVID-19 u najvećoj mjeri izvodila mješovitu (hibridnu) nastavu koja je podrazumijevala kombinaciju online nastave i nastave uživo te isključivo online nastavu. Prijenos klasične nastave u virtualno okruženje omogućio je održavanje kontinuiteta nastave u trenutcima najteže epidemiološke situacije. Visoka su učilišta učinila značajne napore kako bi studentima omogućila redovito održavanje predavanja, vježbi, konzultacija i drugih sadržaja u virtualnom okruženju, no ipak se postavlja pitanje mogu li se i u kojoj mjeri ostvariti predviđeni ishodi učenja.

Takve oblike ne možemo smatrati online studijskim programima budući da je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisano da je za izvođenje online studija potrebno dobiti odobrenje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. S ciljem zaštite kvalitete online studija Nacionalno je vijeće donijelo Kriterije i postupke za vrednovanje online studija. Postupak vrednovanja predloženih online studija, u skladu s navedenim kriterijima, provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. 

Visoka učilišta koja svoje studijske programe žele izvoditi kao online studijske programe i prepoznaju to kao svoju stratešku odrednicu moraju osigurati sve potrebne i odgovarajuće resurse, izraditi studijski program, prilagoditi nastavni proces, sustav vrednovanja i sl. te ishoditi posebno odobrenje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Odobrenjem Nacionalnog vijeća i upisom u Upisnik studijskih programa MZO-a stječu se uvjeti za provedbu online studija te se takav studijski program dodatno upisuje u Preglednik studijskih programa koji vodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. – stoji u očitovanju. 

FOTO: UNSPLASH