LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Istraživanje AZVO-a

50% studenata smatra kako je kvaliteta predavanja u vremenu izolacije bila znatno lošija nego prije

Prenosimo glavne zaključke istraživanja o utjecaju izvanrednih okolnosti poput pandemije i izolacije na iskustvo studiranja i poučavanja, koje je AZVO proveo među studentima i djelatnicima visokih učilišta u lipnju i srpnju.

Prenosimo glavne zaključke istraživanja o utjecaju izvanrednih okolnosti poput pandemije i izolacije na iskustvo studiranja i poučavanja, koje je AZVO proveo među studentima i djelatnicima visokih učilišta u lipnju i srpnju.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) predstavila je rezultate istraživanja Izazovi u visokom obrazovanju za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 i socijalne izolacije: iskustva i potrebe djelatnika visokih učilišta i studenata na webinaru održanom u srijedu, 30. rujna 2020. godine. Istraživanje je provedeno s ciljem boljeg razumijevanja utjecaja izvanrednih okolnosti poput pandemije i socijalne izolacije na iskustvo studiranja i poučavanja. Podaci su prikupljeni tijekom lipnja i srpnja 2020. godine elektroničkim upitnikom, a sudjelovali su studenti i djelatnici visokih učilišta iz čitave Hrvatske.

Kroz tematske cjeline – tehnološki uvjeti studiranja u online okruženju tijekom izvanrednih okolnosti, kvaliteta izvedbe online nastave, kvaliteta podrške studentima, ocjenjivanje, opterećenje studenata i socijalno-psihološki aspekti poučavanja u online okruženju – predstavljeni su izazovi tijekom studiranja i rada u izvanrednim okolnostima te poželjni oblici potpore visokih učilišta i drugih relevantnih tijela u sustavu visokog obrazovanja.

Na webinaru su predstavljena i osobna iskustva te način nošenja s akademskim obvezama tijekom karantene i nakon nje. O ovoj su temi govorile: izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Dubrovniku, doc. dr. sc. Ivana Bosnić i doc. dr. sc. Ana Sović Kržić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Maja Martinović, prodekanica diplomskog MBA studija Zagrebačke škole ekonomije i managementa, Iris Jerković, studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Tea Dimnjašević, predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.

U nastavku prenosimo glavne zaključke istraživanja, a izvještaj je u cijelosti dostupan na poveznici

 • Većina studenata koji su sudjelovali u istraživanju (42%) vrlo je nezadovoljna i nezadovoljna pristupom knjižničnoj građi tijekom izvanrednih okolnosti, dok je većina djelatnika visokih učilišta (51%) zadovoljna i vrlo zadovoljna.
 • Najveći dio studenata (82%) kao i najveći dio djelatnika VU-a (86%) izrazio je zadovoljstvo (zadovoljan i vrlo zadovoljan) razinom vlastitih digitalnih kompetencija.
 • Polovina studenata (50%) smatra kako je kvaliteta izvedbe online poučavanja kroz predavanja puno lošija i lošija nego prije karantene, a 38% djelatnika VU-a kvalitetu procjenjuje jednakom kao prije karantene.
 • Većina studenata (57%) kao i većina djelatnika VU-a (54%) smatra kako je kvaliteta izvedbe online poučavanja kroz praktičnu i terensku nastavu puno lošija i lošija nego prije karantene.
 • 42% studenata kao i 44% djelatnika VU-a smatra kako je mogućnost interakcije nastavnika sa studentima u virtualnom okruženju puno lošija i lošija nego prije karantene.
 • 46% djelatnika VU-a smatra da je opterećenje nastavnika nastavom bilo veće ili puno veće nego prije karantene, 27% smatra da je bilo jednako, dok 19% navodi da je bilo manje ili puno manje nego prije karantene.
 • Da je kvaliteta pružene podrške studentima ista kao prije karantene, smatra 36% studenata, dok 44% djelatnika VU-a procjenjuje da se kvaliteta podrške nije razlikovala u odnosu na prethodno razdoblje.
 • Polovina studenata (50%) odgovorila je kako ne zna za mogućnost korištenja psihološkog savjetovanja studenata unutar matičnog visokog učilišta.
 • 34% studenata odgovorilo je kako je ocjenjivanje u manjoj mjeri (puno manje i manje) pokazalo uspješno savladavanje gradiva tijekom studiranja u virtualnom okruženju;  46% djelatnika VU-a pak smatra da su ishodi učenja ostvareni u jednakoj mjeri kao i prije.
 • Nešto više od polovine studenata koji su sudjelovali u istraživanju (56%) smatra da je opterećenje studenata u online okruženju tijekom izvanrednih okolnosti bilo veće i puno veće nego prije karantene, dok 38% djelatnika VU-a smatra da su studenti bili opterećeni u istoj mjeri kao i u prethodnom razdoblju.
 • Polovina studenata (50%) odgovorila je da su se tijekom studiranja u virtualnom okruženju osjećaji tjeskobe i/ili depresivnosti javljali više i puno više nego prije karantene; isto smatra i većina djelatnika VU-a (44%).
 • Oko polovine studenata (51%) smatra da je razina motivacije za studentskim obavezama bila puno manja i manja nego prije karantene, dok većina djelatnika VU-a (45%) navodi da je razina motivacije bila ista kao i prije karantene.
 • Iako sudionici istraživanja ukazuju na učinkovitost online nastave i njezinu primjenjivost u prenošenju teorijskog znanja, ipak velik naglasak stavljaju na nezamjenjivost osobnog, izravnog kontakta među nastavnicima i studentima.
 • Iskazane potrebe studenata i djelatnika visokih učilišta odnose se na stabilnu internetsku povezanost, primjerenu računalnu i dodatnu opremu, osiguravanje pristupa elektroničkoj literaturi, bolju organizaciju online ispita i prevenciju neetičnog ponašanja, mogućnost provedbe dijela nastave (posebno praktičnog dijela, laboratorijskih vježbi i sl.) uživo, vrednovanje povećanog nastavničkog opterećenja, izradu ujednačenih uputa za izvođenje online nastave, usluge psihološkog savjetovanja, dodatnu izobrazbu nastavnika u postojećim oblicima online komunikacije, preispitivanje učinaka nastave na daljinu na studente i dr.
FOTO: PIXABAY