LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
VODIČ ZA STUDENTE

Koja su prava, a koje obveze studenata?

Svaki student dobro je upoznat s pojmovima prava i obveza, no dobro je i unaprijed znati koja su to, kako bi se u slučaju potrebe mogao na neko od njih i pozvati.

Svaki student dobro je upoznat s pojmovima prava i obveza, no dobro je i unaprijed znati koja su to, kako bi se u slučaju potrebe mogao na neko od njih i pozvati.

Današnje društvo često razglaba o kršenju prava svake vrste, a i studenti se često na njih pozivaju, odnosno na njihovo nepoštivanje. U tom duhu nije naodmet znati i koja to prava, ali i koje obveze student kao pojedinac ima, kako bi se u konačnici imao na što i pozvati.

Potaknuti time, zavirili smo u Statut Sveučilišta u Zagrebu, kako bismo vam donijeli odgovore.

SAMO OZBILJNE PONUDE Student marketinga traži ljubav na građeviniPrema važećem Statutu Sveučilišta u Zagrebu, prava i obveze studenta jesu:
 1. uredno pohađati nastavu, izvršavati obveze predviđene studijskim programom i izvedbenim planom te općim i pojedinačnim aktima Sveučilišta i sastavnice u kojoj studira
 2. sudjelovati u vrednovanju kvalitete nastave i nastavnika na način predviđen općim aktom Sveučilišta
 3. upisati viši semestar ili godinu studija ako je ispunio sve obveze utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom studija
 4. polagati ispite na način i u rokovima kako je to određeno općim i pojedinačnim aktima Sveučilišta i sastavnice u kojoj studira
 5. dovršiti studij prema upisanom programu u rokovima predviđenim općim aktom Sveučilišta.
 
VEZANO: Znate li koje su zadaće sveučilišta?

Hrvatski grad stipendira osam učenika i studenata, uskoro kreću prijave


Student osim toga ima pravo i:
 1. na kvalitetan studij i obrazovni proces prema odgovarajućem studijskom programu
 2. na kvalitetu nastavničkog kadra
 3. na slobodu mišljenja i iskazivanja stavova
 4. sudjelovati u znanstvenim i stručnim projektima sukladno svojim mogućnostima i potrebama Sveučilišta ili njegove sastavnice
 5. da prema vlastitom izboru, radi stjecanja dopunskih znanja, upiše i polaže predmete na ostalim studijskim programima u sastavu Sveučilišta, sukladno odgovarajućem općem aktu
 6. da prema vlastitom izboru odabere nastavnika ako za odabrani predmet postoji više istih
 7. na konzultacije
 8. na odabir voditelja u preddiplomskom i diplomskom studiju, te mentora u poslijediplomskom studiju
 9. koristiti knjižnicu i ostale resurse s kojima raspolaže Sveučilište
 10. sudjelovati u odlučivanju na Sveučilištu i njegovim sastavnicama sukladno ovom Statutu i drugim općim aktima
 11. polagati ispite na alternativan način ako njegovo psihofizičko stanje to zahtijeva
 12. na psihološku, duhovnu, te druge oblike savjetodavne potpore sukladno općem aktu Sveučilišta
 13. na organizirane sportske aktivnosti s ciljem skladnog individualnog psiho-fizičkog razvitka
 14. sudjelovati u radu studentskih organizacija Sveučilišta, sukladno njihovim pravilima
 15. podnijeti pritužbu čelniku sastavnice ili Sveučilišta za slučaj povrede nekog njegovog prava.
Osim toga, student ima i ove obveze:
 1. poštivati opće akte Sveučilišta i sastavnice u kojoj studira
 2. čuvati ugled i dostojanstvo Sveučilišta, studenata, nastavnika i drugih pripadnika akademske zajednice
 3. ponašati se sukladno etičkom kodeksu pripadnika akademske zajednice.
Za još korisnih i manje poznatih informacija koje bi vam mogle pomoći u vašem studiju pogledajte našu seriju članaka pod nazivom Vodič za studente.
FOTO: PIXABAY