LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
← Virtualni savjetnik
Što je efektivna, a što nominalna kamatna stopa?

Nominalna kamatna stopa osnovna je kamatna stopa za obračun kamata i najčešće se iskazuje kao godišnja kamatna stopa, pa ju je za kraća razdoblja potrebno preračunavati, a ugovara se kao fiksna ili promjenjiva. Promjenjiva kamatna stopa se mijenja uslijed promjene referentne kamatne stope (kamatne stope koje se redovito posuvremenjuju i određuje ih neovisno tijelo).

Efektivna kamatna stopa prikazuje stvarni trošak kredita, tj. cijenu svih izdataka koje dužnik plaća pri odobravanju i otplati kredita. Razlika između kamatne stope i EKS-a se može odnositi na naknadu na obradu kredita, javnobilježnički trošak, troškove osiguranja itd.

Misliš da je netko već imao isto ili slično pitanje? Pretraži našu bazu prethodno postavljenih pitanja!