LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
← Virtualni savjetnik
Što je danas isplativije za jednog studenta: štednja, životno osiguranje ili ulaganje na financijskom tržištu?
Investicijski cilj je početna točka u donošenju investicijske odluke, zatim slijedi drugi bitni element vrijeme ulaganja i na kraju kao treći, no jednako ključan, tolerancija na rizik. Dakle, tek kad definirate sami za sebe i prema svojim potrebama gore navedeno, spremni ste za donošenje investicijske odluke. OTP banka nudi razne mogućnosti  od štednje za građane do investicijskog ulaganja putem investicijskih fondova OTP Investa. Danas se, radi niskih kamata na štednju, klijenti češće odlučuju za ulaganje u investicijske fondove i ugovaranje životnog osiguranja. Ipak, radi smanjenja rizika ulaganja i povećanja prinosa na uloženo, preporučujemo ulaganje u što više različitih financijskih instrumenata, odnosno diversifikaciju portfelja, pri čemu vrijedi pravilo: veća diversifikacija portfelja znači manji rizik ulaganja. 

Osim toga, u našoj paleti proizvoda za studentsku populaciju imamo posebno atraktivnu  Protector policu životnog osiguranja koja uz relativno mala mjesečna izdvajanja osiguraniku pruža odlična pokrića po osiguranom događaju. 

Naučite više o investicijskim fondovima i mogućnostima ulaganja u brošuri Mala škola investiranja, a za dodatne informacije o proizvodima životnog osiguranja molimo posjetite web stranicu https://www.otpbanka.hr ili https://www.otposiguranje.hr/.

Misliš da je netko već imao isto ili slično pitanje? Pretraži našu bazu prethodno postavljenih pitanja!