LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
← Virtualni savjetnik
Studiram i imam malo dijete. Postoji li u vašoj banci, u sklopu studentskog paketa, opcija otvaranja štednje za dijete, na njeno ime, ali da ona može pristupiti računu tek kada napuni 18 godina?

OTP banka d.d. u svojoj ponudi ima dječju planiranu štednju koja je posebna vrsta oročene štednje mjesečnim uplatama na dječji štedni račun uz stimulativnu kamatnu stopu. Namijenjena je djeci do 18 godina, a otvara ju zakonski zastupnik (roditelj), odnosno skrbnik u ime djeteta koje je vlasnik štednje.

Dječja planirana štednja ugovara se samostalno, a OTP banka d.d. ne zaračunava naknade za vrijeme trajanja ugovora o depozitu. U slučaju prekida oročenog depozita prije isteka obnovljenog roka oročenja, klijentu se priznaje obračunata nepripisana kamata do dana prekida i naplaćuje naknada za prijevremeni prekid u iznosu:

na izdržanu ročnost do 60 mjeseci: 0,25% min. 50 kn, max. 250 kn

na izdržanu ročnost veću od 60 mjeseci: bez naknade

Misliš da je netko već imao isto ili slično pitanje? Pretraži našu bazu prethodno postavljenih pitanja!