LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Na današnji dan

Danas obilježavamo Svjetski dan učitelja

Proglasio ga je UNESCO 1994., a danas se obilježava širom svijeta. Ipak, mnogi od problema vezanih uz položaj učitelja u društvu još uvijek su aktualni.

Proglasio ga je UNESCO 1994., a danas se obilježava širom svijeta. Ipak, mnogi od problema vezanih uz položaj učitelja u društvu još uvijek su aktualni.

1966. godine potpisana je Preporuka o statusu učitelja, a 1994. UNESCO je proglasio Svjetski dan učitelja. Danas se on održava u suradnji UNESCO-a, Međunarodne organizacije rada (ILO) i Obrazovne internacionale (EI).

Cilj je ovog obilježavanja podizanje svijesti o važnosti rada učitelja i nastavnika, što je jedna od ključnih komponenti za razvoj društva i budućih generacija. Namjera je pokrenuti podršku za nastavnike, te im pomoći da ispune potrebe učenika i učenica budućnosti. Također, važan element ove manifestacije uzdizanje je učitelja i nastavnika iz poluanonimnosti ili potpune anonimnosti.

Kao generalni problem učiteljskog i nastavničkog osoblja i danas se uglavnom ističe nepovoljni društveni položaj u kojem se nalaze te situacija u kojoj se njihov rad malo i nedovoljno cijeni. U mnogim zemljama, uključujući Hrvatsku, učitelji nisu ni adekvatno financijski kompenzirani za svoj rad, što ih dovodi u prekarni položaj i potrebu za radom na više mjesta istovremeno. 

Obrazovna internacionala (EI), svjetska federacija sindikata stručnjaka u obrazovanju čije se sjedište nalazi u Bruxellesu, smatra kako bi se Svjetski dan učitelja trebao međunarodno priznati i obilježavati u cijelom svijetu. Moglo bi se reći da su uspjeli u toj misiji, jer sama Internacionala ima 401 članicu, a Svjetski dan učitelja se danas međunarodno priznaje i održava diljem planete.
FOTO: STUDENTSKI.HR