LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Dubrovniku

U Dubrovniku održano predavanje na temu invazivnih vrsta u Jadranskom moru

Predavači su naglasili da su sve spoznaje do kojih se došlo u vezi ponašanja domaćih i stranih vrsta, kao i njihovih prilagodbi uvjetima u ekosustavima.

Predavači su naglasili da su sve spoznaje do kojih se došlo u vezi ponašanja domaćih i stranih vrsta, kao i njihovih prilagodbi uvjetima u ekosustavima.

Nastavnici s Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku Josip Mikuš i Karlo Maškarić održali učenicima prvog razreda smjera tehničar za brodostrojarstvo Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik predavanje pod nazivom Unos stranih vrsta brodovima u Jadransko more.

Predavanje je ostvareno u sklopu projekta Reconnect Science with the Blue Society (Blue-connect) ovogodišnje Europske noći istraživača i u suradnji s nastavnikom Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik Matom Bilićem.

Šest beba dupina plivalo JadranomNa početku su predavači istaknuli važnost i cilj strategije Plavog rasta i Europskog zelenog plana Europske komisije, na temelju koje je i osmišljena ovogodišnja Europska noć istraživača.

Dubrovčani čistili plaže u sklopu projekta koji se bavi problemom otpada u Jadranskom moru


Tema predavanja započeta je definiranjem domaćih i stranih vrsta i njihove uloge u raznolikim ekosustavima s naglaskom na mora i oceane. Nakon kratke rasprave o načinu unosa alohtonih vrsta u ekosustave različitih biogeografskih područja, pobliže je obrađena problematika invazivnih vrsta na primjerima plavog raka Callinectes sapidus i veslonošca Pseudodiaptomus marinus, pojava kojih je već dobro istražena, ne samo u Mediteranu već i u Jadranskom moru tijekom zadnja dva desetljeća.

Predavači su naglasili da su sve spoznaje do kojih se došlo u vezi ponašanja domaćih i stranih vrsta, kao i njihovih prilagodbi uvjetima u ekosustavima, rezultat pažljivo osmišljenih i često dugotrajnih istraživačkih projekata te je učenicima približen način istraživačkog rada u jednom projektu tijekom kojega se prati pojava i unos novih vrsta. 

IZVOR: UNIDU
FOTO: UNSPLASH