LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
projekt „Mali pokretači promjena”

Sudjelovanje osnovnoškolaca u simulaciji rada mjesnog odbora

Cilj je ove aktivnosti osposobljavanje učenika kako bi postali aktivni građani čiji će se glas čuti i uvažavati.

Cilj je ove aktivnosti osposobljavanje učenika kako bi postali aktivni građani čiji će se glas čuti i uvažavati.

Primicanjem kraja školske godine i projekt Mali pokretači promjena bliži se svome kraju. No prije nego što se ocjene zaključe, Institut za stručno usavršavanje mladih će s učenicima Osnovne škole Gornje Vrapče održati simulaciju rada mjesnih odbora kako bi učenici izrasli u aktivne građane čiji će se glas čuti i uvažavati. Posljednje aktivnosti u sklopu projekta – Djeca – zagovarači promjene fokusirane su na poticanje djece da postanu aktivni zagovarači društvenih promjena te da se se aktivnije zalažu za unaprjeđenje nepovoljne društvene okoline i više uključuju u izvannastavne aktivnosti. Projekt Mali pokretači promjena traje od listopada 2017. do srpnja 2018. godine te pruža djeci mogućnost unaprjeđenja socijalnih i komunikacijskih vještina. Pritom je posebno fokusiran na suzbijanje govora mržnje izravno i online među vršnjacima.

FOTO: ISUM