LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

Rektorici Sveučilišta u Rijeci uručeno priznanje za promicanje mira

– Priznanjem želimo Vama i timu Centra za studije mira i konflikata u Rijeci zahvaliti i dati Vam podršku, jer potičete nadu da će mirovna nastojanja na svim razinama društva, kao i procesi učenja iz prakse, imati institucionalnu istraživačku i znanstvenu podršku, koje nam toliko nedostaju! – stoji u dopisu rektorici.

– Priznanjem želimo Vama i timu Centra za studije mira i konflikata u Rijeci zahvaliti i dati Vam podršku, jer potičete nadu da će mirovna nastojanja na svim razinama društva, kao i procesi učenja iz prakse, imati institucionalnu istraživačku i znanstvenu podršku, koje nam toliko nedostaju! – stoji u dopisu rektorici.

Rektorici Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježani Prijić Samaržija 12. prosinca u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku uručeno je Priznanje Krunoslav Sukić. Dobila ga je za vrijedan doprinos prepoznavanju potrebe te otvaranje prostora i ozračja suradnje akademske zajednice s društvom u procesima izgradnje, očuvanja i unaprjeđivanja mira. 

– Priznanjem želimo Vama i timu Centra za studije mira i konflikata u Rijeci zahvaliti i dati Vam podršku, jer potičete nadu da će mirovna nastojanja na svim razinama društva, kao i procesi učenja iz prakse, imati institucionalnu istraživačku i znanstvenu podršku, koje nam toliko nedostaju! – stoji u dopisu rektorici.

Na službenim stranicama Sveučilišta objašnjeno je u kojim se slučajevima dodjeljuje ovo priznanje.

– Priznanje Krunoslav Sukić za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava dodjeljuje se pojedinkama i pojedincima, organizacijama, društvima, građanskim i drugim inicijativama za pružanje otpora nasilju te njihovom zalaganju za primjenu nenasilnih metoda u rješavanju sukoba, zaštiti i promicanju ljudskih prava i mirotvorstva u lokalnoj zajednici, putem društveno angažirane umjetnosti, poticanjem društvenog, ekumenskog i međureligijskog dijaloga, nenasilnim akcijama i drugim načinima nenasilnog društvenog djelovanja u Republici Hrvatskoj.

Navedena je i poruka rektorice Prijić Samardžija:

– Kada nešto radite s dubokim uvjerenjem da je ispravno i potrebno – a to je učiniti sve što s obzirom na svoju trenutnu poziciju možete na razumijevanju i razrješavanju izvora konflikata i širenju tolerancije i nenasilja – onda je važno da dobijete potvrdu relevantnih ljudi. 

– Od kada sam došla na poziciju rektorice, pokušavam realizirati davnašnju ideju da se na razini Sveučilišta osnuje institucijska jedinica za pitanja ljudskih prava, javne upotrebe uma radi proširenja prostora slobode i razumijevanja uvjeta mira i sukoba. Tražili smo i našli akademske partnere u Norveškoj, Irskoj, Njemačkoj, Izraelu, Južnoj Koreji, ali s Balkana, koji su nam pomogli u razumijevanju da je upravo neznanje najnasilniji element u društvu. Institucije trebaju biti angažirane, jer imaju mogućnost doprinositi javnom dobru i  vrline javnih institucija shvaćam puno šire od učinkovitog upravljanja i ispunjavanja indikatora, pa čak i šire od ključnog posla kultiviranja kvalitete i autentičnosti akademskog rada. Civilno društvo ima svoju nezamjenjivu ulogu, javni su i neovisni intelektualci prevažni, ali i mi u institucijama moramo dati svoj javni doprinos kada je u pitanju razrješavanje neslaganja koja imaju zastrašujuće posljedice na društvo i ljude.

Dodjeljivanjem ovih nagrada i priznanja, stoji na stranici, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek želi pridonijeti vidljivosti solidarnog, dosljednog, posebno kreativnog i/ili hrabrog djelovanja pojedinaca i pojedinki u sprječavanju nasilja, umanjivanju društvenih nepravdi te gradnji demokratskog društva utemeljenog na kulturi nenasilja. Navedeno je da zahvala za djelovanje za zajedničko dobro ohrabruje pojedince da političku moć okrenu u korist osobnog razvoja i pozitivnih društvenih promjena.

FOTO: WIKIPEDIA