LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Online-predavanje

Mladi su rizična skupina kada govorimo o nasilju na internetu; doznajte kako se zaštititi!

Kristina Mihaljević, mag. paed. soc., voditeljica edukacijskih i prevencijskih programa u Ženskoj sobi, 22. rujna u 15 sati održat će online-predavanje na kojem će upoznati mlade s osnovnim obilježjima, učestalosti i posljedicama nasilja na internetu te ih informirati o mehanizmima i mogućnostima zaštite.

Kristina Mihaljević, mag. paed. soc., voditeljica edukacijskih i prevencijskih programa u Ženskoj sobi, 22. rujna u 15 sati održat će online-predavanje na kojem će upoznati mlade s osnovnim obilježjima, učestalosti i posljedicama nasilja na internetu te ih informirati o mehanizmima i mogućnostima zaštite.

U sklopu projekta Siguran klik koji provodi udruga Centar za razvoj mladih u partnerstvu s udrugom Ženska soba – Centar za seksualna prava, održat će se online-predavanje pod nazivom Oblici i posljedice (ne)svjesnog nasilja na internetu. Zakazano je za utorak, 22. rujna, u 15 sati

Više o važnosti te teme i sadržaju predavanja rekla je predavačica Kristina Mihaljević:

– Iako korištenje interneta i komunikacijskih tehnologija ima cijeli niz prednosti, uključujući i odgojno-obrazovne, ono također sadrži i brojne opasnosti, posebice kada je riječ o nasilju putem interneta. Mladi, odnosno studenti/ce, predstavljaju skupinu koja pripada najčešćim korisnicima/ama interneta i ostalih oblika komunikacijskih tehnologija. Sukladno tome, oni predstavljaju rizičnu skupinu za doživljavanje, ali i činjenjne različitih oblika nasilja na internetu.

Cilj predavanja Oblici i posljedice (ne)svjesnog nasilja na internetu jest upoznati mlade s osnovnim obilježjima, učestalosti i posljedicama nasilja na internetu te ih informirati o mehanizmima i mogućnostima zaštite.

Predavanje je namijenjeno mladima u dobi između 18 i 30 godina. Sudjelovanje je besplatno, ali je potrebno prethodno se prijaviti na poveznici. Poželjno je i potvrditi dolazak na Facebook eventu. Sudionici će prije predavanja dobiti link za pristupanje platformi Zoom na kojoj će se ono održati, na svoje e-mail adrese.

Kristina Mihaljević, mag. paed. soc., voditeljica je edukacijskih i prevencijskih programa u Ženskoj sobi. Diplomirala je socijalnu pedagogiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Provodi predavanja, radionice, treninge i edukacije s djecom, mladima, studentima/icama, stručnjacima/kinjama na području prevencije, prepoznavanja i suzbijanja nasilja (s naglaskom na seksualno i elektroničko nasilje), rodne ravnopravnosti i volontiranja u organizacijama civilnoga društva. Aktivno se bavi kampanjama na društvenim mrežama te vodi kampanju #sherajmoodgovorno usmjerenu na prevenciju elektroničkog nasilja i kampanju Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja #reactagainstsexualviolence. Jedna je od autorica brošure #REAGIRAJ – Elektroničko seksualno nasilje nad i među djecom i mladima, publikacije Korak bliže zaposlenju – stavovi poslodavaca o zapošljavanju žrtava nasilja u obitelji i priručnika Seksualno nasilje nad i među djecom i mladima. Provodila je istraživanje Korištenje Interneta i društvenih mreža čiji su rezultati dio brošure #SURFAMBEZSTRAHA, a čija je autorica. Završila je trening za trenerice protiv seksualnog nasilja u okviru Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja. Polaznica je 2. godine Centra Gestalt psihoterapije i edukacije – Centar IGW Zagreb.

Članak je nastao u sklopu projekta Siguran klik, a za sadržaj je odgovoran isključivo Centar za razvoj mladih. Projekt provodi CERM u partnerstvu s udrugom Ženska soba – Centar za seksualna prava te uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.