LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
2021–2025.

Ivan Marić od danas je novi ravnatelj Srca!

– Ključ uspjeha Srca i dalje će biti motivirani i kompetentni zaposlenici te se zbog toga planira nastavak kontinuiranih edukacija zaposlenika i prilagodba modela nagrađivanja zaposlenika temeljenog na radnom učinku. – naglasio je, između ostaloga, novi ravnatelj.

– Ključ uspjeha Srca i dalje će biti motivirani i kompetentni zaposlenici te se zbog toga planira nastavak kontinuiranih edukacija zaposlenika i prilagodba modela nagrađivanja zaposlenika temeljenog na radnom učinku. – naglasio je, između ostaloga, novi ravnatelj.

Danas započinje mandat novog ravnatelja Sveučilišnog računskog centra Ivana Marića, dipl. ing., koji će trajati četiri godine, odnosno do 31. ožujka 2025. godine. 

– Nakon provedenog javnog natječaja i postupka propisanog Statutom Srca, Upravno vijeće Sveučilišnog računskog centra imenovalo je Ivana Marića, dipl. ing. ravnateljem Srca, a Senat Sveučilišta u Zagrebu (koje je i osnivač Srca i u čijem sastavu ono djeluje kao javna ustanova) to je potvrdio na 5. redovitoj elektroničkoj sjednici u 352. akademskoj godini (2020/2021.) održanoj 26. siječnja 2021. godine. – navode iz Srca.

U Planu rada i razvitka Srca od 2021. do 2025. godine, na temelju kojeg je izabran, novi ravnatelj ističe:

– Srce će u iduće četiri godine nastaviti raditi na unapređenju svojih uloga graditelja sigurne i otvorene nacionalne e-infrastrukture i digitalnih usluga za sustav znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, IT centra Sveučilišta u Zagrebu te aktivnog dionika u europskom digitalnom prostoru. Usmjerenošću na gradnju mostova suradnje sa zajednicom te povezivanjem nacionalnog obrazovnog i znanstvenog prostora s europskim i svjetskim, Srce stvara preduvjete za modernu znanost i obrazovanje koji su zasnovani na načelima otvorenosti, interdisciplinarnosti i suradnje bez granica. Nadogradnjom osnovnih slojeva e-infrastrukture računalnih i spremišnih resursa podatkovnim i informacijskim slojem te kontinuiranom edukacijom i podrškom korisnicima digitalnih usluga i sustava, Srce će posebno raditi i na učvršćivanju svoje uloge nezaobilaznog partnera čelnicima i upravama ustanova u digitalnoj transformaciji znanosti i visokog obrazovanja u RH omogućavanjem donošenja odluka temeljenih na podacima i informacijama. Pored toga, Srce će strateški planiranim iskoracima u narednom razdoblju svoje djelovanje usmjeriti i na povezivanje s industrijom i javnim sektorom.

Aktivnosti Srca, ističu njegovi predstavnici, u narednom razdoblju bit će usmjerene na izgradnju i upravljanje zajedničkom nacionalnom računalnom i spremišnom e-infrastrukturom (HR-ZOO) te kontinuiran razvoj i održavanje sustava AAI@EduHr kao jedinstvenog i zajedničkog sustava povjerenja i elektroničkih identiteta za pristup svim komponentama e-infrastrukture i osiguranje mobilnosti studenata, nastavnika i istraživača. Uz izgradnju, implementirat će se novi modeli upravljanja i organizacije moderne nacionalne e-infrastrukture te realizirati modeli njezine dugoročne održivosti.

– Srce će i dalje raditi na izgradnji i koordinaciji otvorenih i FAIR podatkovnih infrastruktura temeljenih na pouzdanim i dostupnim nacionalnim platformama poput Dabra, Hrčka i  Merlina te informacijskim sustavima od kojih izdvajamo CroRIS, ISVU, ISAK, ISSP i  ISRHKO. Velika će se pozornost i dalje posvećivati edukaciji krajnjih korisnika u smislu kreiranja obrazovnih sadržaja prilagođenih podizanju razine digitalnih vještina u korištenju resursa, platformi i informacijskih sustava Srca. Nastavit će se i aktivnosti na izradi alata i platformi za analizu podataka te na izgradnji novih i unapređenju postojećih alata i platformi te prilagodbi paketa usluga potrebama krajnjih korisnika. Također, planira se i aktivan rad na izradi prijedloga i provedbi novih strateških projekata u cilju izgradnje novih te poboljšanja i jačanja postojećih komponenti e-infrastrukture. – dodaju.

U svom planu rada Marić naglašava: 

– Ključ uspjeha Srca na tom putu i dalje će biti motivirani i kompetentni zaposlenici te se zbog toga planira nastavak kontinuiranih edukacija zaposlenika i prilagodba modela nagrađivanja zaposlenika temeljenog na radnom učinku. Pored toga provest će se i interna reorganizacija s ciljem povećanja razine samostalnosti timova, fokusiranosti na ključne usluge te učinkovitijem i kvalitetnijem upravljanju ljudskim resursima.

Novi ravnatelj u Srce je došao 1990. Zadnjih dvadeset godina bio je tehnički direktor i zamjenik ravnatelja. K tome, vodio je i niz strateških nacionalnih projekata, od povezivanja na Internet i izgradnje nacionalne akademske i istraživačke mreže pa do današnjeg strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak kojim se gradi nova generacija e-infrastrukture za potrebe akademske i istraživačke zajednice u Hrvatskoj. Aktivno je sudjelovao u uspostavljanju i upravljanju paneuropskim e-infrastrukturama GEANT i EGI te obnaša niz dužnosti u međunarodnim tijelima kao predstavnik RH. Njegov životopis i plan rada dostupni su na webu
FOTO: SRCE