LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
STUDENTSKE UDRUGE

Udruga studenata filozofije „FURIJA“

Udruga studenata filozofije „FURIJA“ - Studentski.hr
furija.ffri@gmail.com
(+385) 98 1348 000

Udruga studenata filozofije „FURIJA“ kao članove okuplja studente filozofije Filozofskog fakulteta u Rijeci s izraženim akademskim interesom za filozofiju. Osnovana je nedugo nakon osnivanja odsjeka za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci (1998.), 2001. godine. Cilj joj je promoviranje filozofije na više akademskih i društvenih razina. Također, udruga se bavi i promovira akademski rad i bavljenje filozofijom što uključuje nacionalnu, regionalnu i međunarodnu suradnju s ostalim studentima filozofije ali i srodnim znanostima i disciplinama. Uz to, cilj udruge je i općenito promoviranje filozofije te poticanje studenata za aktivnim znanstvenim radom i samostalno istraživanje područja filozofije, etike i logike kao i srodnih znanosti i disciplina.
Udruga se ponosi aktivnom i veoma uspješnom suradnjom s odsjekom za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci te Filozofskim fakultetom u Rijeci. Rad udruge je podržan od navedenih institucija kao i Studentskog zbora matičnog fakulteta te Sveučilišta. Uz povezivanje s drugim institucijama iz države, regije te međunarodne domene koje je prvenstveno orijentirano na studente, udruga je aktivna u radu na mnogim dimenzijama. Do sada je već bila organizatorom ili suorganizatorom više priznatih gostujućih predavanja, manifestacija te simpozija. Od navedenog je istaknuti međunarodne simpozije studenata filozofije u Rijeci, obilježavanje Svjetskog dana filozofije na Filozofskom fakultetu u suorganizaciji s odsjekom za filozofiju, organizacija niza tribina pod nazivom „Aktualne teme našeg društva“ u suorganizaciji s odsjekom za filozofiju te 1. Riječki interdisciplinarni kongres društvenih i humanističkih znanosti „SEKSUALNOST“ koga udruga organizira u suorganizaciji sa Studentskim zborom FFRI te ostalim studentskim udrugama Filozofskog fakulteta, u listopadu 2013. godine. Navedene aktivnosti su prepoznate od akademske i šire javnosti čime u prilog ide njihova posjećenost.
Udruga potiče aktivnosti koje utječu na poboljšanje kvalitete obrazovanja na području filozofije. Organizira seminare, radionice, tribine, predavanja, kongrese i dr., sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim i studentskim skupovima, seminarima, kongresima i sl. Osim s odsjekom za filozofiju, Filozofskim fakultetom, Studentskim zborom FFRI te Studentskim zborom UNIRI, udruga surađuje i s ostalim udrugama studenata filozofije u regiji kao i drugim studentskim udrugama humanističkih i srodnih društvenih znanosti.

VEZANE VIJESTI