LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Informativno-obrazovni projekt

U tijeku prijave studenata na „Akademiju regionalnog razvoja i EU fondova”

Objavljen je javni poziv za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnog razvoja i fondova Europske unije”. Namijenjen je zainteresiranim studentima koji se žele upoznati sa sustavom EU fondova, mogućnostima financiranja sredstvima Europske unije, kao i s radom razvojnih agencija koje uspješno djeluju na regionalnim i lokalnim razinama.

Objavljen je javni poziv za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnog razvoja i fondova Europske unije”. Namijenjen je zainteresiranim studentima koji se žele upoznati sa sustavom EU fondova, mogućnostima financiranja sredstvima Europske unije, kao i s radom razvojnih agencija koje uspješno djeluju na regionalnim i lokalnim razinama.

Četvrtu godinu zaredom nastavlja se provedba projekta Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU. Njegova je glavna namjera educirati studente i upoznati ih sa svim aspektima korištenja fondova EU te s uspješno provedenim projektima Europske unije u njihovim lokalnim sredinama.

Ovaj je projekt rezultat suradnje između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), institucija u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova te regionalnih razvojnih agencija sa studentskom populacijom. Trajat će u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 2018. godine

Sudjelovanjem na Akademiji regionalnog razvoja i fondova Europske unije zainteresiranim će se studentima kroz raznolike informativno-obrazovne aktivnosti, predavanja i radionice pružiti prilika za učenje o funkcioniranju i korištenju sustava EU fondova. Nije naodmet spomenuti kako će polaznici dobiti mogućnost pripreme i prezentiranja vlastitog projektnog prijedloga za financiranje sredstvima koja potječu iz fondova Europske unije.

Studentske udruge i neformalne grupe studenata koje budu odabrane za sudjelovanje bit će dijelom brojnih informativnih događanja u organizaciji MRRFEU, a moći će raditi i na pripremi promotivnih materijala o EU fondovima i kreiranju sadržaja za središnji internetski portal o EU fondovima i društvene mreže. Isto tako, sudionici će se tijekom višemjesečnog trajanja Akademije dobro upoznati s postojećim projektima na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i s radom regionalnih razvojnih agencija.

Zainteresirane studentske udruge i neformalne grupe studenata mogu se prijaviti preko prijavnog obrasca. Detaljnije informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se u tekstu javnog poziva koji možete preuzeti poveznici, a prijave se zaprimaju najkasnije do 16. veljače 2018. godine

Ako želiš znati više o samome projektu i kriterijima za prijavu ili imaš nekih nedoumica, obrati se na adresu elektroničke pošte edukacije@mrrfeu.hr.

FOTO: PIXABAY