LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
VODIČ ZA STUDENTE

Što su stručni studiji i kako se razlikuju od sveučilišnih?

Sveučilišni studiji provode se na sveučilištu, a stručno obrazovanje na veleučilištu i visokim školama. Donosimo razlike u nazivlju, opterećenju ECTS bodovima te akademskom, odnosno stručnom nazivlju koje se dodjeljuje studentima po završetku samih studija.

Sveučilišni studiji provode se na sveučilištu, a stručno obrazovanje na veleučilištu i visokim školama. Donosimo razlike u nazivlju, opterećenju ECTS bodovima te akademskom, odnosno stručnom nazivlju koje se dodjeljuje studentima po završetku samih studija.

Visoka učilišta su sveučilišta, veleučilišta i visoke škole sa svim svojim sastavnicama.
  • Sveučilište je ustanova koja organizira i provodi sveučilišne studije i to u najmanje dva znanstvena, odnosno umjetnička područja, u većem broju polja te interdisciplinarne studije, a njegove sastavnice su: fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te zaklade, fondacije, udruge, studentski centri, zdravstvene ustanove, knjižnice i tehnologijski centri.
  • Veleučilište i visoka škola su ustanove koje ustrojavaju i izvode stručne studije. Veleučilište pri tome izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja.
U Republici Hrvatskoj djeluje oko 135 visokih učilišta koje možete pronaći na poveznici.


Vrste studija


Visoko obrazovanje provodi se na sveučilišnim odnosno stručnim studijima. Dok se na sveučilištu provode sveučilišni studiji, na veleučilištu i visokim školama se provode stručni studiji. Uz to valja napomenuti i kako se uz pribavljenu suglasnost Nacionalnog vijeća stručni studiji se mogu provoditi i na sveučilištu

Sveučilišni studij obuhvaća tri razine: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij.
  1. Preddiplomski sveučilišni studij u pravilu traje tri do četiri godine, a po njegovom završetku se stječe od 180 do 240 ECTS bodova. Po završetku ove razine se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik odnosno baccalaureus ili sveučilišna prvostupnica odnosno baccalaurea, uz naznaku struke.
  2. Diplomski sveučilišni studij načelno traje jednu do dvije godine te sadrži od 60 do 120 ECTS bodova. Ukupan broj bodova koji se stječu po završetku preddiplomskog i diplomskog studija iznosi najmanje 300 ECTS bodova. Po završetku diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar, odnosno magistra uz naznaku struke.
  3. Poslijediplomski sveučilišni studij u pravilu traje tri godine. Njegovim završetkom stječe se akademski stupanj doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti. Sveučilište osim toga može organizirati i poslijediplomski specijalistički studij u trajanju jedne do dvije godine, a kojim se stječe akademski naziv sveučilišni specijalist, odnosno sveučilišna specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke u skladu s nazivom studijskog programa.

Stručno obrazovanje obuhvaća: kratki stručni studij, preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij.
  1. Kratki stručni studij traje od dvije do dvije i pol godine, a njegovim završetkom stječe se od 120 do 150 ECTS bodova. Završetkom ovog studija stječe se stručni naziv stručni pristupnik/pristupnica uz naznaku struke.
  2. Preddiplomski stručni studij traje ukupno tri godine, a iznimno, uz odobrenje Nacionalnog vijeća, preddiplomski stručni studij može trajati i do četiri godine ako je takvo što u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima. Završetkom preddiplomskoga stručnog studija stječe se od 180 do 240 ECTS bodova te stručni naziv stručni prvostupnik, odnosno baccalaureus ili stručna prvostupnica baccalaurea, uz naznaku struke.
  3. Specijalistički diplomski stručni studij jednu do dvije godine i sastoji se od 60 do 120 ECTS bodova. Ukupan broj bodova koji se stječu na preddiplomskom i specijalističkome diplomskom stručnom studiju zajedno iznosi najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom ovog studija polaznik stječe stručni naziv stručni specijalist, odnosno stručna specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskoga programa.

Ostale detalje o ovim pitanjima možete saznati na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za još korisnih i manje poznatih informacija koje bi vam mogle pomoći u vašem studiju pogledajte našu seriju članaka pod nazivom Vodič za studente.
FOTO: UNSPLASH