LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Odluka donesena nakon prosvjeda

Rektor omogućio dodatni ispitni rok svim sastavnicama splitskog sveučilišta

Odluka splitskog rektora Ljutića o davanju mogućnosti organizacije dodatnog roka donesena je nakon prosvjeda studenata Pravnog fakulteta u Splitu.

Odluka splitskog rektora Ljutića o davanju mogućnosti organizacije dodatnog roka donesena je nakon prosvjeda studenata Pravnog fakulteta u Splitu.

Na dan kada je održan prosvjed nezadovoljnih studenata Pravnog fakulteta u Splitu, splitski rektor Dragan Ljutić donio je odluku kojom na neki način želi olakšati polaganje ispita u akademskoj godini 2019/2020, godini koju je znatno otežao koronavirus

Naime, svim je sastavnicama Sveučilišta omogućena organizacija dodatnog ispitnog roka pored svih redovnih i dodatnih rokova koji su do sada organizirani. Naravno, sada je na sastavnicama da odluče hoće li i kada organizirati taj dodatni rok.

Što se tiče ranije spomenutih studenata Pravnog fakulteta, dekan se o prosvjedu još uvijek nije oglasio, no iz Ureda studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Splitu doznajemo sljedeće:
– Nakon obavljenog sastanka s rektorom, Uprava Pravnog fakulteta prošli je tjedan izišla s odlukom za nadoknadu travanjskog roka te provedbu dekanskog roka. Sadržaj odluke je sljedeći: studentima se omogućuje dekanski rok u trajanju od devet dana, tijekom kojeg studenti mogu prijaviti više ispita, a ne samo jedan kakva je uobičajena praksa na dekanskom roku. Na taj  su način dekanski i odgođeni travanjski rok kumulirani u jedan ispitni rok, koji samim tim traje duže i na kojem je studentima dopušteno prijaviti više ispita.

Konkretno, s tom odlukom Fakulteta dio  je studenata bio zadovoljan, dok se ostali studenti s tim rješenjem nisu zadovoljili. U tom smislu valja napomenuti kako je jako teško udovoljiti zahtjevima svih studenata na fakultetu koji ima toliko velik broj studenata.

Među studentima Pravnog fakulteta još uvijek postoji nezadovoljstvo glede nekih drugih pitanja, kao što su slaba prolaznost na ispitima, smanjenje bodovnog praga, snižavanje cijene ECTS boda i slično. Neki su od tih zahtjeva u nadležnosti Pravnog fakulteta, dok su neki u nadležnosti Sveučilišta. Članovima Ureda pravobranitelja jako je teško reći hoće li se napraviti ikakav pomak glede tih zahtjeva, budući da razvoj situacije u cijelosti ovisi o postupanju nadležnih s više razine (Pravni fakultet i Sveučilište u Splitu), a koji su sigurno upoznati s provedbom prosvjeda, odnosno porukama koje su se njima htjele uputiti.
FOTO: PIXABAY