LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Aktivno građanstvo

Pronađen lijek za apatiju mladih

Znate li koliko je nizak postotak mladih u RH koji su uključeni u društvene i političke procese? Svjetski savez mladih Hrvatske povećava ga projektom „Suprotiva".

Znate li koliko je nizak postotak mladih u RH koji su uključeni u društvene i političke procese? Svjetski savez mladih Hrvatske povećava ga projektom „Suprotiva".

Projekt Suradnjom protiv apatije ili Suprotiva nastao je kao odgovor na problem neuključenosti mladih u dobi između 18 i 30 godina u političke i društvene procese u Republici Hrvatskoj u organizaciji Svjetskog saveza mladih Hrvatska te partnerskih udruga. Njegov je cilj promicanje aktivne suradnje mladih u demokratskom životu Republike Hrvatske, koji će se ostvariti kroz ispitvanje konkretnih potreba mladih, osnaživanje mladih za aktivno građanstvo putem radionica, omogućavanje susreta i rasprave mladih s lokalnim donositeljima odluka te savjetima mladih te iznošenje konkretnih rješenja poteškoća s kojima se mladi suočavaju s donositeljima odluka na nacionalnoj razini.

Kako bi organizatori potaknuli mlade da se aktiviraju i sudjeluju u strukturiranom dijalogu s donositeljima odluka, upoznat će ih s:

  • dokumentima relevantnim za položaj mladih u Republici Hrvatskoj (Nacionalnim programom za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine)
  • tijelima, instrumentima i organizacijama u funkciji zaštite interesa mladih s naglaskom na lokalnu razinu te konačno,
  • pojedinačnim pravima i obvezama mladih kao i načinima ostvarenja prava organizacija mladih na lokalnoj razini.

Kroz suradnju s lokalnim i nacionalnim predstavnicima donositelja odluka, postići će da se zaključci i mišljenja mladih zaista uzmu u obzir prilikom donošenja odluka. Pritom će utvrditi konkretne probleme s kojima se pripadnici ove populacije u svojoj svakodnevici suočavaju provodeći dubinsko istraživanje o potrebama mladih metodom fokus grupe.

Prva od ukupno četiri konferencije u četiri grada, održat će se 24. lipnja u Rijeci u organizaciji Svjetskog saveza mladih, Kluba mladih Rijeka i Udruge Podum, koji su partneri na ovom projektu.

Ovim projektom SSMH će kroz strukturirani dijalog poboljšati položaj mladih te ih afirmirati kao aktivne sudionike društvenih procesa i sukreatore politika koje se na njih odnose. Zajedno s partnerima će, kao rezultat radionica i konferencija pružiti kvalitetnije i mjerljivije prijedloge za novi Nacionalni program za mlade te ih potaknuti na aktivnu suradnju u demokratskom životu.

FOTO: MAJA ČIRJAK/STUDENTSKI.HR