LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Odluka Senata

Prof. dr. sc. Marinko Škare izabran za novog rektora!

– Predstoji nam unapređenje institucionalne infrastrukture, uvjeta rada i socijalne sigurnosti ljudskog kapitala, unapređenje znanstvene i umjetničke izvrsnosti, unapređenje nastavne izvrsnosti... – ističe novoizabrani rektor.

– Predstoji nam unapređenje institucionalne infrastrukture, uvjeta rada i socijalne sigurnosti ljudskog kapitala, unapređenje znanstvene i umjetničke izvrsnosti, unapređenje nastavne izvrsnosti... – ističe novoizabrani rektor.

Na sjednici Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, održanoj 25. studenoga 2020. godine, prof. dr. sc. Marinko Škare izabran je jednoglasno za rektora. Mandat će obnašati od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2025. 
– U prirodi sveučilišta jedina je konstanta promjena, a upravo vještina prilagođavanja promjenama određuje uspješnost svakog pojedinog sveučilišta, pa tako i našeg. U ovim izazovnim vremenima usmjerit ćemo snage na transformaciju od UNIPU-a prema eDU-u – kroz institucionalizaciju i digitalizaciju prema istraživačkom, kreativnom i poduzetničkom sveučilištu. Svjesni svoje povijesti i odgovornosti prema užoj i široj društvenoj zajednici, predstoji nam unapređenje institucionalne infrastrukture, uvjeta rada i socijalne sigurnosti ljudskog kapitala, unapređenje znanstvene i umjetničke izvrsnosti, unapređenje nastavne izvrsnosti, ustrojavanje poduzetničkog sveučilišta i međunarodna integracija te unapređenje sveučilišnog razvoja u razvojnim procesima zajednice. – izjava je novoizabranog rektora o temeljnim strateškim razvojnim ciljevima, navedena na službenoj stranici Sveučilišta. 
Sa Sveučilišta navode da je Marinko Škare redoviti profesor u trajnom zvanju na Fakultetu za ekonomiju i turizam Dr. Mijo Mirković, na kojemu je diplomirao te se potom zaposlio kao mlađi asistent pri Katedri za ekonomske teorije, gdje i danas predaje. Magistarski rad i doktorsku disertaciju obranio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na FET-u je tijekom dvaju mandata bio prodekan i kasnije dekan, a od 2017. godine obnaša funkciju prorektora za istraživanje, umjetnost i suradnju. Poručuju da je dobitnik brojnih priznanja, među kojima se ističe državna nagrada za znanost za 2014. godinu.
– Iznimno je aktivan u znanstveno-istraživačkom radu, autor je ukupno 108 znanstvenih radova i glavni je urednik Taylor & Francis Groupa (Routledge) časopisa (indeksiranog u WoS-u i prema izvrsnosti od rangiranog među Q2 časopisima iz područja društvenih znanosti za 2019. godinu) Economic Research Ekonomska istraživanja. Pokretač je i predstojnik Centra za empirijska društvena istraživanja i trendove (eng. Center for advanced social trends and empirical research) – CASTER, a također se izdvaja i njegova uloga kao voditelja združenog doktorskog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment. – dodaju s pulskog sveučilišta.
FOTO: UNIPU.HR