LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Rijeci

Natječaj za upis Kriminalističkog istraživanja otvoren do kraja listopada

Kandidati zainteresirani za kriminalističko istraživanje, a koji odgovaraju uvjetima upisa, mogu se prijaviti na natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij u Rijeci. Prijave traju do 29. listopada.

Kandidati zainteresirani za kriminalističko istraživanje, a koji odgovaraju uvjetima upisa, mogu se prijaviti na natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij u Rijeci. Prijave traju do 29. listopada.

U tijeku je natječaj za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističkog istraživanja na Sveučilištu u Rijeci. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati sa završenim odgovarajućim dodiplomskim ili diplomskim studijem, a što uključuje tri kategorije: 1) pravnici, kriminalisti i forenzičari, 2) kandidati sa završenim studijem koji uključuje najmanje dva pravna predmeta te 3) kandidati koji imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u području koje se tiče Studija. Za svaku od kategorija predviđeni su uvjeti upisa, o čemu je detaljnije izviješteno u natječaju.

Upisna je kvota 30 studenata. Studij traje tri semestra, za koja je ukupna participacija iznosi 21 000 kn. Nastava će se odvijati subotom od ljetnog semestra ak. god. 2018/2019. u zgradi sveučilišnih odjela na Kampusu.

Prijaviti se možete do 29. listopada, a objava rezultata bit će do 19. studenog. Prijave se šalju na adresu Sveučilišta u Rijeci, a sadržavaju obrazac dostupan na poveznici, kopiju diplome, prijepis ocjena te eventualno potvrdu o zaposlenju i dokaz o ukupnom radnom iskustvu.

FOTO: FLICKR