LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Natječaj Centra za ženske studije

Nagrađuju se najbolji studentski radovi na temu ženske i rodne problematike

Nagrađuju se tri studentska rada na temu ženske i rodne problematike nastala u tekućoj akademskoj godini. Za Nagradu se prijavljuje znanstveni, stručni ili umjetnički rad najviše troje studenata u suautorstvu.

Nagrađuju se tri studentska rada na temu ženske i rodne problematike nastala u tekućoj akademskoj godini. Za Nagradu se prijavljuje znanstveni, stručni ili umjetnički rad najviše troje studenata u suautorstvu.

Centar za ženske studije 12. godinu zaredom objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na temu ženske i rodne problematike. Otvoren je od 17. lipnja do 10. listopada 2019. godine i namijenjen je svim studenticama i studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija visokih učilišta u Republici Hrvatskoj iz svih znanstvenih i umjetničkih područja. Dodjeljuju se ukupno tri nagrade, a sastoje se od povelje i prigodnog dara.

Na Natječaj se mogu prijaviti radovi nastali u akademskoj godini 2018/2019. koje su kao sastavni dio studentskih obveza pozitivno ocijenili njihovi nastavnici odnosno mentori na njihovim matičnim fakultetima. Prijavljuje se znanstveni, stručni ili umjetnički rad koji je nastao u pisanom ili izvedbenom obliku, uključujući seminarski ili završni rad. Ako je riječ o radu u izvedbenom obliku, prijava na Natječaj mora sadržavati osvrt autorice/autora rada od najmanje 5 kartica u pisanom obliku uz dostavljenu prateću dokumentaciju.

Prema opsegu, rad mora imati najmanje 15 kartica. Kao što je već spomenuto, treba se tematski baviti ženskom ili rodnom problematikom, pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanima uz temu, odgovarajućoj metodologiji i poznavanje stručne literature. Može biti rezultat rada najmanje jedne/jednog, a najviše tri studentice/studenta u suautorstvu, koji nije objavljen ili javno izveden. Odluka o dodjeli objavit će se u studenom 2019. godine na mrežnim stranicama Centra za ženske studije.

Natječaj je dio programa Centra za ženske studije usmjerenog na poticanje rodno osjetljivog obrazovanja i provedbu politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj. Centar za ženske studije promiče obrazovanje o ženskoj i rodnoj problematici na interdisciplinarnoj osnovi te potiče istraživanja koja se tiču ženske subjek­tivnosti, ženske povijesti i kulture, umjetnosti, roda/spola, moći i znanja, autoriteta i nasilja smatrajući ih nužnim dijelom proizvodnje novih kritičkih teorija i znanja unutar svih područja obrazovanja i cjeloživotnoga učenja.

FOTO: PIXABAY