LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Pilot-projekt „e-Škole“

FOI – partner na projektu stvaranja digitalno zrelih škola

Fakultet organizacije i informatike jedina je visokoškolska institucija koja je partner na projektu, a odabran je javnim pozivom kao obrazovna institucija s ekspertizom u području informacijskih znanosti i e-učenja.

Fakultet organizacije i informatike jedina je visokoškolska institucija koja je partner na projektu, a odabran je javnim pozivom kao obrazovna institucija s ekspertizom u području informacijskih znanosti i e-učenja.

U petak 15. srpnja 2016. godine, u prostorijama Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet, održano je potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu pilo- projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola. Ukupna vrijednost ugovora iznosi više od 200 milijuna kuna, od čega se 85% financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15% predstavlja nacionalno sufinanciranje.

Svrha projekta e-Škole stvaranje je digitalno zrelih škola koje će razvijati digitalno kompetentne i istraživački usmjerene učenike, željne novih znanja i prilagođene zahtjevima modernog obrazovanja i europskog tržišta rada. Kako bi se ostvarila svrha projekta, potrebna je cjelovita informatizacija nastavnog i poslovnog procesa u školama i to kroz sljedeće aktivnosti: informatizacija poslovnih procesa u školama, sustavno uvođenje IKT-a u procese učenja i poučavanja, uključujući izradu digitalnih nastavnih sadržaja, metoda i alata, povezivanje škola na brzi i ultra brzi Internet, izgradnja lokalnih žičanih i bežičnih mreža u školama te obrazovanje i podrška nastavnicima koji su ključni nositelji projekta.

Provedba projekta planirana je u dvije glavne faze i to u sljedećem trajanju i financijskom opsegu:

1. Pilot-projekt, u trajanju od 2015. do 2018. godine, vrijednosti 40.000.000 eura, obuhvaća oko 150 škola na području RH (7. i 8. razredi osnovne škole te 1. i 2. razredi srednje škole)

2. Veliki projekt, u trajanju od 2019- do 2022. godine, vrijednosti 139.899.754 eura, obuhvatit će se 60% ukupnog broja škola u RH.

Pilot-projekt e-Škole strukturni je projekt razvoja digitalno zrelih škola čiji je nositelj CARNet, a Fakultet organizacije i informatike jedina je visokoškolska institucija koja je partner na projektu. FOI je odabran javnim pozivom kao obrazovna institucija s ekspertizom u području informacijskih znanosti i e-učenja. Projekt obuhvaća dva ključna područja: informatizaciju poslovnih i nastavnih procesa te primjenu IKT-a u obrazovanju, pa je i sama implementacija projekta razdvojena na dva strateška projekta (Projekt A i projekt B), koji se financiraju i provode dvama različitim operativnim programima. Projekt A uglavnom je infrastrukturno-uslužni i financiran je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Europskog fonda za regionalni razvoj, dok je Projekt B financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda.

Fakultet organizacije i informatike sudjeluje u provedbi oba projekta, u okviru sljedećih rezultata:

1. u sklopu Projekta A: Upravljanje kvalitetom (Business intelligence), Unaprijeđeni, transparentni i povezani poslovni i nastavni procesi škola (kroz rezultate: Razvijena nova usluga za poslovanje škola – Open ERP, Digitalni repozitoriji, Ekosustav usluga, Learning Analytics & Educational Data Mining).

2. u sklopu Projekta B: Sustav digitalno zrelih škola, Primjena IKT-a i DOS-a u odgojno-obrazovnom procesu, te Unaprijeđena digitalna kompetencija korisnika u pilot školama.

Na Fakultetu organizacije i informatike u projekt e-Škole uključeno je više od tridesetak suradnika, uz podršku mr. sc. Lane Škvorc upravljanju projekta. Voditelj je projekta A na FOI-ju prof. dr. sc. Vjeran Strahonja. Budžet Projekta A za FOI iznosi 2.200.391,00 kn. U okviru rezultata Analitike učenja, voditeljice prof. dr. sc. Blaženke Divjak, izuzetni je doprinos u razvoju metodologije za analizu potreba korisnika sustava za analitike učenja u predtercijarnom obrazovanju, a temeljem toga i razvoj funkcionalnosti za pojedine skupine korisnika (učenici, nastavnici, uprave škola, osnivači škola, resorno ministarstvo, istraživače itd.). U ovoj fazi razvijeni su nacrti upravljačkih ploča za sve grupe korisnika koji će biti podloga za razvoj pilot-sustava za analitike učenja za sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj.

Voditeljica je projekta B na FOI-ju izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep i budžet Projekta B za FOI iznosi 3.003.806,18 kn. U okviru rezultata Sustav digitalno zrelih škola, voditeljice izv. prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep, razvijen je Okvir za procjenu digitalne zrelosti škola te Instrument (upitnik) za procjenu digitalne zrelosti osnovnih i srednjih škola. Provedena je i samoevaluacija digitalne zrelosti škola na temelju razvijenog instrumenta za 150 škola u Hrvatskoj.

U okviru rezultata Unaprijeđena digitalna kompetencija, voditeljice izv. prof. dr. sc. Valentine Kirinić, u tijeku je recenziranje okvira za procjenu digitalnih kompetencija te izrada metodologije za izradu mjernog instrumenta, a u okviru rezultata Primjena IKT-a i DOS-a u odgojno-obrazovnom procesu voditelja dr. sc. Gorana Hajdina, provodi se testiranje 20 scenarija učenja te izradu 5 scenarija učenja za nastavne predmete matematika, fizika kemija i biologija. Scenariji učenja kreirani su za 7. i 8. razred OŠ te za 1. i 2. razred SŠ.

FOTO: WIKIPEDIA