LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sprječavanje širenja koronavirusa

FOI objavio najdetaljnije upute za provedbu nastave do sada

Kako će izgledati predavanja, seminari, laboratorijske vježbe i ispiti samo su neke od stvari koje je FOI obuhvatio svojim detaljnim uputama za organizaciju i provedbu nastave.

Kako će izgledati predavanja, seminari, laboratorijske vježbe i ispiti samo su neke od stvari koje je FOI obuhvatio svojim detaljnim uputama za organizaciju i provedbu nastave.

Fakultet organizacije i informatike objavio je upute za organizaciju i provođenje nastave za studente u zimskom semestru akademske godine 2020/2021., a protežu se na čak više od 10 stranica i najdetaljnije su upute koje je neka od sastavnica zagrebačkog sveučilišta do sada izdala. Ovo je prva sastavnica zagrebačkog sveučilišta koja kontaktnu nastavu nije odredila kao obaveznu, već su studentima preporučili da ju pohađaju jer je ipak važna i osigurava bolje razumijevanje gradiva.

FOI se odlučio za model B, odnosno mješoviti model nastave, no to zapravo nije novost jer su tu odluku donijeli još 7. rujna. Nastava će se na stručnom studiju u Centrima Zabok, Križevci, Sisak održavati sukladno Odluci o načinu izvođenja nastave na stručnom studiju Primjena informacijske tehnologije u poslovanju Fakulteta organizacije i informatike od akademske godine 2020/2021., koja je donesena 25. lipnja 2020. te uz pridržavanje protuepidemijskih mjera. Iznimno u centru Varaždin nastava na studiju PITUP izvodit će se u skladu s Odlukom o provođenju nastave na sveučilišnim studijima u zimskom semestru akademske godine 2020/2021.

Predavanja


Predavanja će se provoditi u potpunosti na daljinu, asinkrono ili sinkrono – uživo, live chatom, konferencijom i slično za ukupni fond sati predavanja na predmetu. U prvom će tjednu predavanja uglavnom biti sinkrona, a profesori će pripremiti digitalni nastavni materijal u sustavu za e-učenje. 
– Predavanja će biti uvrštena u raspored te će predviđene vremenske termine za predavanja nastavnici moći koristiti za sinkronu nastavu. U rasporedu će za predavanja po predmetu biti osiguran jedan termin što znači da u slučaju sinkrone nastave na daljinu sve grupe slušaju sinkrono predavanje u tom terminu (spajaju se grupe). Ukoliko će nastavnik održavati predavanja asinkrono na daljinu, digitalni nastavni materijali za asinkronu nastavu studentu će biti dostupni u e-predmetu na sustavu za e-učenje Moodle. U rasporedu su termini za predavanja definirani na način da su na početku tjedna grupirana predavanja. Ukoliko će se predavanja održavati asinkrono na daljinu, studenti će dobivati sve potrebne informacije kao i digitalne nastavne materijale u okviru e-predmeta – stoji u uputama.
Seminari

Seminari će se održavati 50% uživo, a 50% na daljinu, no dolasci na kontaktnu seminarsku nastavu studentima neće ni na koji način biti uvjetovani, a materijalima će moći pristupiti i putem sustava za e-učenje. 

Ako je seminarska nastava koncipirana na način da studenti izlažu svoje projektne zadatke ili primjerice nastavnik koristi obrnutu učionicu, tada će nastavnik visokorizičnim studentima osigurati mogućnost izlaganja i sudjelovanja na daljinu.

Seminari će se održavati u terminima u kojima je moguće organizirati sinkronu nastavu te će jedan tjedan sva seminarska nastava za jednu godinu studija biti kontaktna, a tjedan nakon izvodit će se sinkrono ili asinkrono na daljinu. Konkretno, ako u prvom tjednu nastave brucoši imaju svu seminarsku nastavu srijedom, četvrtkom i petkom kontaktno, u drugom će ju tjednu imati sinkrono ili asinkrono.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe također će se izvoditi 50% na daljinu i 50% uživo jer se ne može osigurati održavanje vježbi u potpunosti kontaktno uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Ako je nastava na vježbama koncipirana tako da studenti predaju svoje projektne zadatke ili primjerice nastavnik koristi “obrnutu učionicu”, tada će se visokorizičnim skupinama studenata osigurati mogućnost izlaganja, interakcije oko projektnog zadatka i sudjelovanje na daljinu.

Vježbe će se održavati po jednom principu kao seminari, a s obzirom na to da nedostaje računalnih učionica, nastava će se odvijati i u predavaonicama prema modelu Bring Your Own Device.

Provođenje ispita i kolokvija
– Kolokviji i ispiti će se održavati kontaktno na Fakultetu ili na daljinu u skladu s odlukom nositelja predmeta. Ukoliko neće biti moguće poštivati protuepidemijske mjere, kolokviji i ispiti će se održati na daljinu. O načinu održavanja kolokvija i ispita, studenti će biti pravovremeno obaviješteni. Kolokviji i ispiti na daljinu će se održavati u skladu s Uputama za provođenje ispita na daljinu za studente. Usmeni dio ispita pred povjerenstvom održavat će se kontaktno ili na daljinu u skladu s odlukom nositelja predmeta. Preporuka je da se održava kontaktno ukoliko to protuepidemijske mjere dopuštaju. Nastavnik će za visokorizične (ranjive) skupine studenata omogućiti održavanje kolokvija i ispita na daljinu.

Nadoknada nastave zbog blagdana i praznika održat će se sinkrono ili asinkrono, a konzultacije će se primarno održavati na daljinu.

U uputama su još razrađene druge bitne informacije kao što su općenite higijenske mjere, obrane završnih radova i slično, a možete im pristupiti na poveznici.
FOTO: WIKIPEDIA