LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Zagrebu

Dopunjena brošura Upoznaj svoja prava, donosi i različite korisne obrasce i primjere molbi

Brošura o pravima studenata Sveučilišta u Zagrebu dopunjena je informacijama o pravima u vezi sa subvencioniranom prehranom, studentskim radom i zdravstvenim osiguranjem.

Brošura o pravima studenata Sveučilišta u Zagrebu dopunjena je informacijama o pravima u vezi sa subvencioniranom prehranom, studentskim radom i zdravstvenim osiguranjem.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je novu brošuru o studentskim pravima koja je dopunjena informacijama o pravima u vezi sa subvencioniranom prehranom, studentskim radom i zdravstvenim osiguranjem. Brošura upućuje na prava studenata svih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osim informacija o statusu studenta, mirovanju, mobilnosti i ispitima, u brošuri se dakle nalaze i informacije o subvencioniranoj prehrani. Student upisan u akademsku godinu ostvaruje prava na prehranu koristeći popust na x-icu cijele godine osim ljetnih mjeseci, dakle od 16. srpnja do 31. kolovoza. Studenti koji nemaju pravo na subvencioniranu prehranu su oni koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 18 ECTS bodova ili manje od 36 ECTS-a u prethodne dvije akademske godine Iskaznica je nevažeća i studentima koji po treći put upisuju istu godinu studija, studentima u mirovanju te studentima koji su otišli na razmjenu u inozemstvo. Napominje se da je kazneno posuđivati tuđu iskaznicu, kao i koristiti je. Gubitak x-ice mora se prijaviti studentskoj službi na fakultetu u roku od 7 dana.

Dio o pravima u vezi sa studentskim radom temeljen je na novom Zakonu o obavljanju studentskih poslova. Pravo na studentski rad imaju svi studenti, redovni i izvanredni, a uvjet je da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 1 ECTS bod. Student gubi pravo na rad jedino u slučaju da je već treći put promijenio fakultet. Nova satnica koju propisuje Zakon već je poznata, iznosi 23,40 kn, kao i pravo studenata na uvećanje satnice za 50% za rad nedjeljom, noću, na državni blagdan i prekovremeni rad. Student za svaki mjesec prima plaću koju poslodavac mora uplatiti Student servisu najviše 15 dana od završetka mjeseca. Na kraju, nakon diplome bivši student ima pravo na rad preko studentskog ugovora još naredna 3 mjeseca.

Studentska pravobraniteljica – prava povrijeđena kod 46 posto studenata, oni ne poduzimaju ništa


Pravo na besplatno zdravstveno osiguranje imaju redoviti studenti iznad 18 godina. Većina studenata tijekom studija odlazi u druge gradove, stoga je moguće, ovisno o novom boravištu, promijeniti i liječnika opće medicine, stomatologa i ginekologa. Uvjet je da niste mijenjali liječnika u proteklih godinu dana.

Na kraju brošure nalaze se još i odgovori na najčešća pitanja te obrasci i primjeri studentskih molbi, kako bi ih studenti u potrebi mogli profesionalno sastaviti i uputiti fakultetima.

Studentski pravobranitelj: osoba koja štiti akademska prava i slobodu studenata


FOTO: STUDENTSKI.HR