LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Pozitivne strane negativne emocije

Kako nam ljutnja pomaže u životnim situacijama?

Iako ljutnju doživljavamo kao nepoželjnu emociju, ona nije u potpunosti takva jer donosi dobre stvari za osobni razvoj.

Iako ljutnju doživljavamo kao nepoželjnu emociju, ona nije u potpunosti takva jer donosi dobre stvari za osobni razvoj.

Ljutnja spada u negativne emocije i svi ju pokušavamo izbjeći, no ljudima je neizbježna. Razlog je evolucijski i tiče se preživljavanja. Da bismo opstali, trebamo reagirati kad nas netko napadne, a reagiramo ljutnjom koja nas potiče na borbu za opstanak.

I danas se ova emocija aktivira kad se nađemo u situacijama u kojima se moramo izboriti za sebe. Na taj način ne dopuštamo drugom da nas nadjača ili omalovažava. Vrlo često bolje ju je pokazati, nego zatvoriti se u sebe i dopustiti nekomu da nas nadvlada.

Ljutimo se zbog određenog razloga koji nas ne zadovoljava i želimo promijeniti to što nas ljuti. Bez te neugodne emocije, koju obično izbjegavamo, ne bismo se pokrenuli i učinili nešto za sebe te promijenili svoj život nabolje.  

Iskustvo osjećanja ljutnje pomaže nam i u razvijanju empatije. Ako sami doživimo ljutnju, shvatit ćemo ljude s kojima ćemo se susresti kad budu djelovali dok su ljutiti. Imat ćemo razumijevanja za njih, uvidjet ćemo da ne djeluju potpuno svjesno i tako izbjeći moguće sukobe.

Ljutnja nam pomaže da osvijestimo negativne emocije, a onda ih izbacimo iz sebe. Njeno zatomljavanje nanosi štetu našem zdravlju. Ona je dio ljudskog emocionalnog spektra i služi za naš emocionalni oporavak. Ne treba se, dakle, promatrati samo u negativnom kontekstu, jer pripomaže u osobnom razvitku i olakšava nam nošenje s različitim situacijama u životu. 

FOTO: FLICKR