LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Istraživanje

Stajalište studenata: Kakva je kvaliteta života studenata u Hrvatskoj?

Godine 2011. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku provedeno je istraživanje o kvaliteti života i zdravlju. Otkrijte kako su studenti doživljavali studentski život.

Godine 2011. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku provedeno je istraživanje o kvaliteti života i zdravlju. Otkrijte kako su studenti doživljavali studentski život.

Na Filozofskom fakultetu 2011. godine provedeno je istraživanje kojim se utvrđuje koliko studenti svoj studentski život smatraju kvalitetnim. Kakvi su bili rezultati i mislite li da vrijede još i danas?

Izazovi i mogućnosti s kojima se studenti susreću tijekom svojeg studiranja brojni su i vrlo specifični. Biti student znači biti izložen različitim promjenama na kognitivnom, emocionalnom i društvenom području. Ako ste viša godina studija, zasigurno ste se u mnogočemu promijenili. Sigurno posjedujete više znanja i sposobnosti u mnogim područjima, ali ste i napredovali u razvoju kritičkoga mišljenja, kreativnosti te u socijalnim odnosima. 

Čak je i stil života studenata specifičan, pa su tako, naprimjer, karakteristična studentska druženja i izlasci. Osim toga, mnogi studenti suočavaju se s odvajanjem od roditelja i životom u nekoj novoj sredini. Može se reći da ovo životno razdoblje uključuje različite prilagodbe. Ipak, u ovom se razdoblju neki studenti po prvi put susreću s neuspjehom i uče se nositi s posljedicama neuspjeha. Sve ove okolnosti povezane su s kvalitetom života mladih ljudi koji studiraju.

Domene kvalitete života

Kada govorimo o kvaliteti života, ona bi obuhvaćala materijalno blagostanje, zdravlje, postignuće, intimnost u smislu bliskih odnosa s drugim osobama, prijateljima i/ili obitelji, sigurnost odnosno osjećaj sigurnosti, pripadnost zajednici te emocionalno blagostanje i osjećaj sreće.

Gledano prema ovim razinama, izgleda da su hrvatski studenti bili najmanje zadovoljni materijalnim blagostanjem, dok su, naprimjer, australski studenti najmanje zadovoljni pripadnošću zajednici. Studenti su bili najviše zadovoljni domenom intimnosti odnosno bliskim odnosima s obitelji i/ili prijateljima. 

Važnost domena kvalitete života

Svi studenti zasigurno imaju svoje prioritete i ciljeve te ono što oni osobno smatraju najvažnijim u svojem životu. Evo kako su te domene posložili studenti iz ovoga istraživanja, a vi možete promisliti biste li na jednak način posložili listu:

  1. Intimnost (bliski odnosi)
  2. Zdravlje
  3. Emocionalno blagostanje
  4. Postignuće
  5. Sigurnost
  6. Zajednica
  7. Materijalno blagostanje s kojim su ionako najmanje zadovoljni nalazi se na posljednjem mjestu prema važnosti.

Generalni rezultati pokazuju da su hrvatski studenti zadovoljni životom. Za hrvatske studente koji su se izjasnili kao donekle zadovoljni životom može se reći da teže unapređenju pojedinih područja života, kao i većem stupnju općeg zadovoljstva.   

Čini se da u okviru naše kulture prevladava viđenje da razdoblje studiranja predstavlja dio života koji je kvalitetan i dobar. Razdoblje studiranja u okviru naše kulture doživljava se kao razdoblje života koje karakteriziraju društvenost, široka mreža prijatelja, bliskih odnosa te manja prisutnost stresora, odgovornosti i obaveza nego što donosi odrasla dob. 

Studenti se nalaze u životnom razdoblju koje obilježavaju česta druženja te velik broj prijateljstava, a veće zadovoljstvo hrvatskih studenata može se pripisati tomu. Ispitivanja pokazuju da uspostavljanje bliskih odnosa među studentima izravno pridonosi zadovoljstvu životom.

S druge strane, pokazalo se da psihički stres negativno utječe na zadovoljstvo životom. Široka mreža prijatelja pridonijela je i većoj socijalnoj podršci koja je omogućila studentima da brzo i uspješno rješavaju probleme i da se uspješno suočavaju sa svakodnevnim stresorima. Studenti koji češće traže savjete i koji se više oslanjaju na podršku drugih iz svoje okoline zadovoljniji su akademskim uspjehom, romantičnim i obiteljskim odnosima te imaju veći stupanj zadovoljstva životom.

Subjektivno blagostanje pojam je povezan s kvalitetom života, može biti shvaćeno prema modelu Maslowljeve hijerarhije potreba. Kada su potrebe nižeg reda zadovoljene, pojedinac se može usmjeriti na one višeg reda. Prema tomu, povećanje zadovoljstva životom poticalo bi pojedinca da bude moralniji i bolji u svojem ponašanju. Što su ljudi sretniji u svojem životu, to su skloniji pozitivno doprinijeti društvu u kojem žive. Zato je važno raditi na podizanju kvalitete života.

Mislite li da ovakvi rezultati vrijede i danas, 2019. godine, i jeste li generalno zadovoljni studentskim životom u Hrvatskoj, možete napisati u komentaru.

FOTO: FLICKR