LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Udar na džepove građana

Apsurd u BiH: Fakultet naplaćuje uzimanje brisa za PCR, a uopće nije ovlašten za to

Cijena PCR-testa u svim zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini iznosi 96 KM, odnosno 112 KM s PDV-om, a građani koji se odluče na testiranje na sarajevskom Veterinarskom fakultetu plaćaju 140 KM.

Cijena PCR-testa u svim zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini iznosi 96 KM, odnosno 112 KM s PDV-om, a građani koji se odluče na testiranje na sarajevskom Veterinarskom fakultetu plaćaju 140 KM.

Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja Veterinarskog fakulteta u Sarajevu uključio se u testiranje građana na koronavirus PCR-testovima, odnosno već mjesecima naplaćuje uzimanje brisa iako, prema pisanju portala Klix.ba, uopće nije ovlašten za tu uslugu.

Cijena PCR-testa u svim zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini iznosi 96 KM, odnosno 112 KM s PDV-om od 17%, što je nešto više od 430 kuna. U taj je iznos uključeno uzimanje brisa, postupak testiranja i potrošni materijal. Oni koji se pak odluče za testiranje na spomenutom fakultetu trebaju izdvojiti 140 KM, odnosno nešto više od 540 kuna.

Razlog je tome činjenica da je fakultet ovlašten samo za provođenje testiranja, zbog čega je ostvario suradnju s poliklinikom koja uzima briseve – što u konačnici znači dvostruko plaćanje uzimanja brisa. Klix.ba pojašnjava da je odlukom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH jasno definirano da je u cijenu komercijalnog PCR-testa od 96 KM uključeno i uzimanje brisa po cijeni od 8 KM te da se uzimanje brisa i proces analize može vršiti u različitim zdravstvenim ustanovama, pri čemu svaka od njih naplaćuje svoj dio.

Kako privatne klinike nisu u nadležnosti Zavoda osiguranja FBiH, one mogu same formirati svoje cijene. Time ona koja surađuje s fakultetom posebno naplaćuje bris, a fakultet naplati još 8 KM za isti segment, premda na njemu ne radi.

– Ako se uzimanje brisa vrši u jednoj, a testiranje u drugoj ustanovi, svaka ustanova naplaćuje uslugu koju je izvršila. Na pitanje može li Veterinarski fakultet građanima naplatiti uzimanje brisa ako se u njegovoj ustanovi ne uzima bris, nego u privatnoj poliklinici, odgovor je da može samo u slučaju da je ugovorom ili sporazumom između ove dvije ustanove tako regulirano, odnosno da punu cijenu naplaćuje Veterinarski fakultet, a trošak uzimanja brisa refundira poliklinici. Pacijent ne treba plaćati i jednoj i drugoj ustanovi uzimanje brisa. To bi značilo da plaća dva puta istu uslugu. – rekli su iz Zavoda za Klix.ba

Dekan Veterinarskog fakulteta Muhamed Smajlović izjavio je da cijena ne može biti niža. Kazao je da ne zna kako je cijena formirana prema Tarifi zdravstvenih usluga u FBiH, ali da u cjenovniku definitivno nisu uključena sredstva za održavanje akreditiranog laboratorija.

– Eto, neka bude da je tih 8 KM od brisa za tu namjenu održavanja laboratorija. – dodao je.

Troškovi održavanja laboratorija Fakulteta ne bi smjeli biti udar na džepove građana, ali čini se da ipak jesu. 
FOTO: PIXABAY