LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Natječaj CERM-a i Pragme

Prijave za sudjelovanje u SIMS-u još traju

Natječaj za sudjelovanje u SIMS-u otvoren je do zaprimanja 15 prijava koje udovoljavaju svim uvjetima, a najkasnije do 15. veljače. Za angažman na projektu sudionicima će se isplatiti naknada u bruto iznosu od 4372,73 kune.

Natječaj za sudjelovanje u SIMS-u otvoren je do zaprimanja 15 prijava koje udovoljavaju svim uvjetima, a najkasnije do 15. veljače. Za angažman na projektu sudionicima će se isplatiti naknada u bruto iznosu od 4372,73 kune.

Podsjećamo, prijave za sudjelovanje u projektu SIMS – Socijalna inkluzija mladih kroz Studentski.hr, koji provodi Centar za razvoj mladih u partnerstvu s Pragmom, još traju. Sudjelovati može 15 studenata diplomskog studija novinarstva, koji su stekli titulu sveučilišnog prvostupnika novinarstva. 

Njihova je obveza sudjelovati na Novinarskoj akademiji, odnosno na minimalno 7 od 10 jednodnevnih edukacija predviđenih projektom, napisati po 4 članka duljine od minimalno 5 kartica teksta, namijenjenih povećanju vidljivosti i socijalnom isključivanju ranjivih skupina, koji će se premijerno objaviti na portalu Studentski.hr, te sudjelovati na minimalno dvjema konzultacijama s članovima projektnog tima (predstavnicima udruge CERM) prije pisanja članaka. 

Tijekom sudjelovanja u projektu studenti će se educirati o utjecaju nezaposlenosti na mentalno zdravlje mladih, specifičnoj problematici hrvatskog tržišta rada, novim pristupima medijskom izvještavanju, o mladima kao primateljima naknada iz sustava socijalne skrbi središnje države i JLPS-a, o mladim nezaposlenim i neaktivnim osobama, o mladim osobama u riziku za razvoj ili koje se već nalaze u statusu nezaposlenosti i nepohađanja obrazovanja i osposobljavanja ili su rano napustili obrazovanje, o mladima s problemima u ponašanju, s problemima mentalnog zdravlja i osamostaljivanja (separacija od roditelja).

Za angažman na projektu sudionicima će se isplatiti naknada u bruto iznosu od 4372,73 kune (preko vlastitog studentskog ugovora). Planirane edukacije, konzultacije i kreiranje članaka održat će se od ožujka 2021. do srpnja 2021. Točni termini i rokovi naknadno će se definirati u dogovoru s predstavnicima CERM-a.

Prijave se zaprimaju na e-adresi info@cerm.hr s naznakom Prijava za sudjelovanje u SIMS-u do popunjenja kapaciteta, a najkasnije do 15. veljače. Potrebno je priložiti: potvrdu o stečenom akademskom nazivu (završen preddiplomski sveučilišni studij novinarstva), životopis i motivacijsko pismo.

Podsjetimo, Centar za razvoj mladih 1. rujna 2020. započeo je s provedbom projekta SIMS – socijalna inkluzija mladih kroz Studentski.hr. U njegovu će se sklopu, tijekom 24 mjeseca koliko traje, osnaživati studenti diplomskog studija novinarstva, kao budući medijski djelatnici, za kvalitetnije izvještavanje o nezaposlenim mladima radi suzbijanja njihove socijalne isključenosti. Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Pragma, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Dodijeljeno mu je ukupno 1 400 000 kuna.


 
Za sadržaj ovog natječaja odgovoran je isključivo Centar za razvoj mladih.