LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Projekt SIMS

CERM uz financijsku potporu EU-a sljedeće dvije godine radi na socijalnoj inkluziji mladih

Prije no što studenti započnu s kreiranjem sadržaja kojim će na portalu Studentski.hr povećavati vidljivost ranjivih skupina, odnosno nezaposlenih mladih, proći će edukacije koje će ih za to osposobiti – kako one koje će unaprijediti njihove novinarske vještine tako i one u kojima će se pomno upoznati s problematikom skupine o kojoj će izvještavati.

Prije no što studenti započnu s kreiranjem sadržaja kojim će na portalu Studentski.hr povećavati vidljivost ranjivih skupina, odnosno nezaposlenih mladih, proći će edukacije koje će ih za to osposobiti – kako one koje će unaprijediti njihove novinarske vještine tako i one u kojima će se pomno upoznati s problematikom skupine o kojoj će izvještavati.

Centar za razvoj mladih 1. rujna 2020. započeo je s provedbom projekta SIMS – socijalna inkluzija mladih kroz Studentski.hr koji će potrajati pune dvije godine. Partner je u njegovoj realizaciji udruga Pragma, a financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda – dodijeljeno mu je 1 400 000 kuna.

U sklopu projekta osnaživat će se studenti diplomskog studija novinarstva kao budući medijski djelatnici za kvalitetnije izvještanje o nezaposlenim mladima radi suzbijanja njihove socijalne isključenosti. Prije no što studenti započnu s kreiranjem sadržaja kojim će na portalu Studentski.hr povećavati vidljivost ranjivih skupina, odnosno nezaposlenih mladih, proći će edukacije koje će ih za to osposobiti – kako one koje će unaprijediti njihove novinarske vještine tako i one u kojima će se pomno upoznati s problematikom skupine o kojoj će izvještavati.

U sklopu projekta planirana je i prilagodba sadržaja osobama s invaliditetom, što obuhvaća izradu audioverzija objavljenih članaka kao i pokretanje podcasta. Navedenim aktivnostima prethodit će opsežno istraživanje o utjecaju nezaposlenosti mladih na socijalnu isključenost te o medijskoj zastupljenosti iste problematike, na kojem će se one temeljiti. A teme i sadržaji nastali u pripremi i realizaciji edukacija, s teorijsko-znanstvenim i praktičnim okvirom, objedinit će se u publikaciji koja će poslužiti kao edukativni materijal za puno širu populaciju medijskih djelatnika.
Projekt SIMS – Socijalna inkluzija mladih kroz Studentski.hr provodi Centar za razvoj mladih (CERM) u partnerstvu s udrugom Pragma, a financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Za sve projektne aktivnosti kao i sadržaj nastao u njihovu sklopu odgovoran je isključivo CERM.
 
FOTO: PIXABAY