LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Jačanje civilnog društva

U tijeku natječaj za dodjelu prostora udrugama

Do 28. svibnja traju prijave na natječaj kojim Grad Zagreb dodjeljuje gradske prostore na korištenje neprofitnim udrugama i drugim organizacijama civilnog društva.

Do 28. svibnja traju prijave na natječaj kojim Grad Zagreb dodjeljuje gradske prostore na korištenje neprofitnim udrugama i drugim organizacijama civilnog društva.

Grad Zagreb objavio je natječaj za dodjelu gradskih prostora. Za korištenje jednog od 15 poslovnih prostora koji su obuhvaćeni ovim Natječajem prijaviti se mogu udruge i druge organizacije civilnoga društva koje postoje najmanje godinu dana i upisane su u Registar neprofitnih organizacija. Osoba/e ovlaštene za zastupanje moraju biti u mandatu, a udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba. Protiv udruge, odnosno osobe koja ju zastupa ne smije biti vođen nikakav kazneni postupak niti smije biti pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Prijave su moguće do 28. svibnja 2018. godine, a dostavljaju se preporučenom poštom na adresu: Grad Zagreb, Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, putem Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Odjela za poslovni prostor i poslove zakupa, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, s naznakom Ne otvaraj – javni natječaj za dodjelu gradskih prostora udrugama. Prijavnu dokumentaciju moguće je dostaviti i osobno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, prizemlje, šalter 1.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije mogu se preuzeti s web-stranice Grada Zagreba, gdje možete pronaći i sve dodatne informacije o ovom natječaju. Popunjavaju se na računalu prema uputi navedenoj u natječajnoj dokumentaciji. Prijava u papirnatom obliku mora sadržavati obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerene službenim pečatom udruge.

FOTO: PIXABAY.COM