LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
sds

Sveučilište u Rijeci provodi projekt potpore rodnoj ravnopravnosti vrijedan 3 milijuna eura

Sveučilište u Rijeci jedan je od jedanaest članova konzorcija na četverogodišnjem europskom projektu kojem je cilj poboljšati strukturnu potporu rodnoj ravnopravnosti u akademskoj zajednici.

Sveučilište u Rijeci jedan je od jedanaest članova konzorcija na četverogodišnjem europskom projektu kojem je cilj poboljšati strukturnu potporu rodnoj ravnopravnosti u akademskoj zajednici.

Sveučilište u Rijeci početkom siječnja 2019. godine započelo je s provedbom projekta pod nazivom Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima, akronima SPEAR (engl. Supporting and Implementing Plans for gender Equality in Academia and Research).

Konzorcij projekta vrijednog ukupno 3 milijuna eura čini 11 partnera iz devet europskih zemalja koje koordinira Sveučilište južne Danske, i to: Sveučilište u Uppsali (Švedska), Tehničko sveučilište u Aachenu (Njemačka), neprofitna organizacija Europa Media Ltd. (Mađarska), Istraživački institut Joanneum Research (Austrija), Sveučilište Jugozapad Neofit Rilski (Bugarska), Sveučilište Paisii Hilendarski u Plovdivu (Bugarska), Sveučilište u Vilniusu (Litva), Sveučilište Vitolda Velikog (Litva), Novo Sveučilište u Lisabonu (Portugal) te Sveučilište u Rijeci (Hrvatska). Konzorciju je pridružena i savjetodavna skupina ključnih dionika za rodnu ravnopravnost.

Projekt traje četiri godine, a financiran je sredstvima programa Europske unije Obzor 2020., strateškog prioriteta Znanost s društvom i za društvo.

Odgovor na nedostatak strukturne potpore

Unatoč brojnim inicijativama diljem Europske unije kojima je cilj poboljšati rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici, izazovi i dalje postoje, a posebno je uočeno kako se stručnjaci za rodnu ravnopravnost suočavaju s nedostatkom poticajnih struktura. Upravo s ciljem strukturne potpore, kroz projekt SPEAR pokrenut će se institucionalne promjene u devet europskih znanstveno-istraživačkih institucija, i to putem implementacije planova za rodnu ravnopravnost (eng. Gender equality plans ili GEPs) i GEAR alata Europskog instituta za rodnu ravnopravnost.

Ciljevi, aktivnosti i očekivani učinci

Projektom će se uspostaviti zajednice učenja u kojima će se partneri preko platformi za učenje pratiti na projektu u njihovom identificiranju potreba za djelovanjem u svojim institucijama. Istodobno, SPEAR će uspostaviti i zajednice praksi kao platforme za razmjenu praktičnih iskustava i primjenu stečenih znanja tijekom implementacije planova za rodnu ravnopravnost na partnerskim institucijama. Uspostavom i međusobnim povezivanjem navedenih zajednica, ključnih za uspješnu i održivu provedbu Plana za rodnu ravnopravnost, projekt će pružiti potrebnu strukturnu potporu za poboljšanje rodne ravnopravnosti na partnerskim institucijama, tijekom, ali i nakon provedbe projekta.

U provedbi projekta i ostvarenju njegovih ciljeva koristit će se upute za provedbu planova za rodnu ravnopravnost Europskog instituta za rodnu ravnopravnost, primjenjujući jedinstvenu metodologiju posvećenu kreativnim, otvorenim, primjerenim, postepenim, odgovornim, pametnim (SMART) i održivim promjenama (SPEAR-ov COMPASS). Sastavni je dio projekta SPEAR i poboljšana nepristrana shema evaluacije kojom se potiče povratna informacija i učenje sudionika tijekom projekta.

U sklopu projekta nastojat će se potaknuti održivost u praksama rodne ravnopravnosti u akademskoj zajednici nizom mjera i ishoda, uključujući i veze s drugim srodnim EU projektima, izgradnjom mreže i zajednice unutar i izvan granica projekta te formuliranjem praktičnih preporuka politikama. Očekivani učinci projekta uključuju:

  • povećan broj znanstveno-istraživačkih i visokoobrazovnih institucija koje provode planove za rodnu ravnopravnost
  • povećana participacija žena u području istraživanja i inovacija, te poboljšanje njihovih karijernih mogućnosti
  • poboljšanu rodnu ravnotežu među donositeljima odluka u istraživačkim organizacijama
  • ojačanu rodnu dimenziju u istraživačkim sadržajima

Sudjelovanjem u navedenom projektu Sveučilište u Rijeci potvrđuje svoju stratešku opredijeljenost i dužnost odgovornog i socijalno osjetljivog javnog dionika, stvarajući poticajno okruženje protiv bilo kojih oblika neravnopravnosti u akademskoj zajednici.

FOTO: WIKIMEDIA.ORG