LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Nastava za vrijeme koronavirusa

Sindikat hrvatskih učitelja prima prijedloge za provođenje nastave od jeseni

Sindikat hrvatskih učitelja poziva prvenstveno struku da svojim prijedlozima doprinese što kvalitetnoj provedbi nastave u idućoj nastavnoj godini, a u skladu s epidemiološkom situacijom.

Sindikat hrvatskih učitelja poziva prvenstveno struku da svojim prijedlozima doprinese što kvalitetnoj provedbi nastave u idućoj nastavnoj godini, a u skladu s epidemiološkom situacijom.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kako prenosi Sindikat hrvatskih učitelja, osniva Radnu skupinu za razradu i predlaganje mjera za početak školske godine 2020/2021. čiji će član biti predstavnik/ica SHU-a. S obzirom na to, SHU trenutno prima prijedloge i razmišljanja na temu početka nove školske godine i uspješnog provođenja nastave tijekom epidemije.

SHU vjeruje da struka ima konstruktivne prijedloge i pozivaju sve da se jave, a prijedlozi se mogu poslati na e-mail sindikat@shu.hr, s predmetom Početak školske godine – mjere. Također, po dolasku Radovana Fuchsa na poziciju ministra znanosti i obrazovanja, Sindikat hrvatskih učitelja tada mu je, točnije 24. srpnja, uputilo 20 ključnih točaka za početak nove nastavne godine.
 
Govore da treba na vrijeme i na jasan način, izdati upute/preporuke vezane uz početak nove nastavne godine, da je potrebno osigurati bolji sustav podrške putem CARNETa, kao i licence kvalitetnih alata za izradu nastavnih sadržaja, urediti ugovorne odnose zaposlenika u školama, jasno odrediti koje su visokorizične skupine zaposlenika, riješiti problem ugovornih odnosa sa zamjenama privremeno nenazočnih radnika, osigurati administrativno i pomoćno-tehičko osoblje koje i inače nedostaje, osigurati bolje uvjete za rad s učenicima s teškoćama, riješiti problematiku zapošljavanja i organizacijskih viškova, riješiti problem produženog boravka, odnosno netransparentnost iskazivanja viškova, različit status i materijalne uvjete rada, ukinuti anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji, zahtijevaju snažnije promicanje i stvaranje preduvjeta za rano učenje drugog stranog jezika.

Osim toga, traže još da se stručno usavršavanje podredi stvarnim potrebama na terenu, zahtijevaju vrednovanje specijalističkih poslijediplomskih studija, da se jasnije propiše status i uloga pomoćnika u nastavi te da se radi na kontinuiranim edukacijama i motivaciji te privlačenju najkvalitetnijeg kadra. Zahtijevaju još redefiniranje pedagoških mjera, rješavanje problematike Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, smatraju da je potrebnu napraviti jedinstveni digitalizirani sustav kontrole vjerodostojnosti diploma u ustanovama za odgoj i obrazovanje, raditi na tome da se darovitim učenicima osigura obrazovanje u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima.

Na kraju zahtijevaju analizu srednjoročnih ciljeva:
– Potrebno je provesti detaljnu analizu srednjoročnih ciljeva uz konzultacije sa strukom: pitanja cjelodnevne nastave, devetogodišnje osnovne škole, nacionalnih ispita po završetku osnovne škole te ozbiljnije proraditi na izbornosti (primjerice status drugog stranog jezika, satnica, veličina grupa…) a koja su pitanja nužno povezana i s kapacitetima škola, odnosno s ulaganjem u ustanove za odgoj i obrazovanje, pitanja sanacije, obnove i izgradnje škola. Također bi bilo korisno razmotriti mogućnost dodatnog vrednovanja za određena zaduženja u ustanovama za odgoj i obrazovanje kao što su povjerenik za zaštitu dostojanstva, stručnjak zaštite na radu, povjerenik za informiranje i dr. jer isti predstavljaju vrlo odgovorne poslove koje se ne smije podcjenjivati, već upravo suprotno. 
Detaljnija obrazloženja njihovih točaka možete pronaći na poveznici.
FOTO: PIXABAY