LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Održivi razvoj

Pokrenut projekt UniCompoST Učionica, prilika za edukaciju i stjecanje vještina u području gospodarenja otpadom, kružne ekonomije i održivog razvoja

Projekt se izvodi u tri faze, usklađene s trajanjem školske godine, pri čemu se na proljeće i jesen aktivnosti održavaju u osnovnim i srednjim školama u Splitu, dok su aktivnosti preko ljeta otvorene za sve zainteresirane.

Projekt se izvodi u tri faze, usklađene s trajanjem školske godine, pri čemu se na proljeće i jesen aktivnosti održavaju u osnovnim i srednjim školama u Splitu, dok su aktivnosti preko ljeta otvorene za sve zainteresirane.

Inicijativa UniCompoST i udruga Alumni Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godini provode projekt UniCompoST Učionica financiran sredstvima Europskih snaga solidarnosti Europske unije.

 

Ciljani korisnici su osobe u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja te same obrazovne ustanove. Projekt se temelji na kreiranju i provedbi okolišno-usmjerenog neformalnog učenja za osobe u sustavu obrazovanja, a koji obuhvaća temeljni teorijski aspekt koji će biti dostupan na e-learning platformi i praktičnih edukacija na terenu, u školama. Fokus u pripremi edukacijskih scenarija stavlja se na gospodarenje otpadom, metode obrade i recikliranja otpada, kružno gospodarstvo, proizvodnje organskog gnojiva i indoor vrtlarenja. Na ovaj način korisnicima/sudionicima na edukacijama želimo dati cjelovitu sliku – od otpada do sirovine, kruženje tvari u prirodi, smanjenje eksploatacije resursa, smanjenje ekološkog otiska. Opseg projekta i konkretni učinci na korisnike projekta u skladu su s EU-direktivama o gospodarenju otpadom, Europskim zelenim planom, Paketom kružne ekonomije i UN-ciljevima održivog razvoja.

 

Program neformalnih edukacija o okolišu sastoji se od 4 interaktivne radionice, realizirane i u formatu videoedukacija i u vidu konkretnih radionica u školama:

  • Gospodari otpadom kao profesionalac – ciljani korisnici naučit će kako i zašto odvajati otpad, na praktičan način će preko uzročno-posljedičnih veza naučiti sve korake u gospodarenju otpadom te kako u vlastitom domu otpad pretvoriti u vrijednu sirovinu.
  • Otpadom do nove sirovine – ciljani korisnici na praktičan način će naučiti kako reciklirati otpadni papir i otpadnu plastiku i od reciklata proizvesti novi proizvod.
  • Kompostiranje i organska gnojiva u tren oka – ciljani korisnici na praktičan će način naučiti kako pravilno postupati i obraditi biootpad koji svakodnevno proizvode u svom domu te kako ga pretvoriti u korisno organsko gnojivo koje mogu upotrijebiti pri sjetvi i sadnji kućnog bilja ili održavanju zelenih površina u sklopu svog doma. Također će naučiti kako proizvesti vlastite ekopreparate za prihranu i zaštitu povrtlarskih kultura od bilja koje u prirodi obitava kao korov.
  • Zaokruži svakodnevicu: od biootpada do svježeg bilja – ciljani korisnici će kroz rad na edukativnom uređaju koji ćemo izraditi naučiti kako implementirati kružnu ekonomiju u svoj život, kako svesti proizvodnju otpada u svakodnevnom životu na minimum te kako pri tome uzgojiti svoje vlastito bilje na primjeru lisnatog bilja.

Rezultati koje inicijatori žele postići kroz provedbu projekta su:

  • educirati osobe o cjelovitom gospodarenju otpadom i tehnikama recikliranja otpada
  • povećati svijest o nužnosti ispravnog postupanja s otpadom
  • potaknuti korisnike na implementaciju koncepta kružnog gospodarstva u svakodnevni život i aktivnosti
  • potaknuti uvođenje praktičnih aspekata okolišno usmjerenog obrazovanja u obrazovnim ustanovama.

Projekt se izvodi u tri faze, usklađene s trajanjem školske godine, pri čemu se na proljeće i jesen aktivnosti održavaju u osnovnim i srednjim školama u Splitu, dok su aktivnosti preko ljeta otvorene za sve zainteresirane.


Prijave za obrazovne ustanove nalaze se na web-stranici UniCompoST Učionica, dok će se prijave za sve ostale sudionike otvoriti naknadno.

FOTO: UNSPLASH