LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Otvoreno je javno savjetovanje za pripremu i obradu podataka za nacionalne ispite

Javno savjetovanje pruža priliku svim zainteresiranim stranama da daju svoje prijedloge, komentare i sugestije u vezi s predloženim izmjenama i dopunama zakona.

Javno savjetovanje pruža priliku svim zainteresiranim stranama da daju svoje prijedloge, komentare i sugestije u vezi s predloženim izmjenama i dopunama zakona.

Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih otvorilo je javno savjetovanje o Obrazcu zakonodavnih aktivnosti za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). Savjetovanje je otvoreno od 18. lipnja do 3. srpnja 2024. godine, a odvija se preko portala e-Savjetovanja.

Izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja želi se omogućiti da Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, odredi pravnu osobu u državnom vlasništvu za obavljanje poslova tiskanja, pakiranja, distribucije, povrata, pripreme za ocjenjivanje, obradu podataka i arhiviranje nacionalnih ispita. Također, izmjenama i dopunama zakona dosadašnji iznosi izraženi u kunama zamjenjuju se iznosima u eurima.

I dalje se prebacuje loptica krivnje za loše rezultate na državnoj maturi, a ispaštaju samo – učeniciJavno savjetovanje pruža priliku svim zainteresiranim stranama da daju svoje prijedloge, komentare i sugestije u vezi s predloženim izmjenama i dopunama zakona. Obrazac zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dostupna je na portalu e-Savjetovanja.

Saznajte gdje preuzeti svoje potvrde o položenim ispitima državne mature


 
IZVOR: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
FOTO: PIXELSHOT