LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Upisna politika i politika stipendiranja

HZZ objavio popis najtraženijih i manje traženih zanimanja diljem Hrvatske

Sastavljen je popis obrazovnih programa na kojima treba povećati ili smanjiti upisnu kvotu i kvotu stipendiranih učenika/studenata s obzirom na potrebe tržišta rada u pojedinim gradovima i županijama u Hrvatskoj.

Sastavljen je popis obrazovnih programa na kojima treba povećati ili smanjiti upisnu kvotu i kvotu stipendiranih učenika/studenata s obzirom na potrebe tržišta rada u pojedinim gradovima i županijama u Hrvatskoj.

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja. Kako stoji u opisu, riječ je o analizi i prognozi tržišta rada za pojedinim zvanjima provedenoj na osnovi statističkih podataka i relativnih pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih osoba prema obrazovnom programu koji su završile, podataka o nedostatku radnika pojedinih zvanja dobivenih anketom poslodavaca te kvalitativnih dojmova savjetnika stečenih iskustvom posredovanja pri zapošljavanju.
– Na temelju relativnog položaja pojedinih zvanja u prethodnom razdoblju izrađena je prognoza njihovog položaja u budućnosti. Osim toga, u obzir su uzete strategije i planovi gospodarskog razvoja odnosno razvoja pojedinih sektora na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Na osnovi prognoziranog položaja pojedinih zvanja na tržištu rada izrađene su preporuke u pogledu povećanja ili smanjenja broja upisanih učenika i studenata u pojedine obrazovne programe. U obzir su uzeti i podaci o broju već upisanih učenika i studenata u pojedine obrazovne programe te promjene upisnih kvota za srednje škole i visoka učilišta tijekom protekle godine.  – navedeno je.
Popis po gradovima i županijama za obrazovne programe kojima bi trebalo povećati ili smanjiti upisnu kvotu, odnosno broj stipendiranih studenata i srednjoškolaca možete pronaći na poveznici, a mi u nastavku donosimo popis studija čije bi kvote trebalo povećati ili smanjiti s obzirom na potražnju u većim sveučilišnim gradovima u Hrvatskoj.

Brodsko-posavska županija

U Brodsko-posavskoj županiji treba povećati kvote upisanih i stipendiranih studenata u području građevinarstva ili graditeljstva te elektrotehnike kada je riječ o stručnim studijima, odnosno studenata medicine, farmacije, dentalne medicine, elektrotehnike ili elektrotehnike i informacijskih tehnologija, građevinarstva, informatike ili informacijske znanost ili informatologije ili poslovne informatike te računarstva ili primijenjenog/poslovnog računarstva, matematike i računarstva, matematike ili matematike i  informatike, kao i matematike ili fizike. Treba povećati kvote i za studente pedagodije, rehabilitacije, logopedije, socijalne pedagogije, socijalnog rada, fizike ili fizike i informatike, fizike i tehnike, inženjerske fizike, termodinamike i mehanike, fizike i kemije. Kvota i stipendiranje trebali bi biti veći i za studente kemije ili biologije i kemije, arhitekture i urbanizma, geodezije i geoinformatike, germanistike, anglistike, šumarstva i drvne tehnologije.

S druge strane, treba smanjiti kvote i broj stipendiranih studenata stručnih studija: Upravni studij, Poslovna ekonomija, Menadžment te sveučilišnih studija: Pravo, Ekonomija i Učiteljski studij (razvojni).

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

U Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji treba povećati broj kvota i stipendiranih studenata koji studiraju sestrinstvo (stručni studij), kao i studenata koji studiraju medicinu, matematiku (nastavnički smjer), elektrotehniku i informacijsku tehnologiju, rehabilitaciju, logopediju, računarstvo, strojarstvo, germanistiku (dvopredmetni), farmaciju, fiziku i kemiju (nastavnički), biologiju i kemiju (nastavnički), fiziku i tehniku (nastavnički), fiziku (nastavnički), fiziku i  informatiku (nastavnički), glazbenu pedagogiju.

Treba smanjiti kvote i broj stipendiranih studenata na stručnim studijima: Sanitarno inženjerstvo, Javna uprava, Fizioterapija, Poslovna ekonomija, Ekonomija poduzetništva te na sveučilišnim studijima: Dizajn, Tekstil i modni dizajn; smjer: Modni dizajn, Komprativna književnost, Etnologija i kulturna antropologija (dvopredmetni), Filozofija, Agroekologija, Politologija, Grafička tehnologika; smjer: Dizajn grafičkih proizvoda, Komunikologija, Novinarstvo, Tekstilna tehnologija i inženjerstvo; smjer: Tekstilna kemija, materijali i ekologija/Industrijski dizajn tekstila i odjeće, Hortikultura, Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, Sociologija (dvopredmetni), Kineziologija, Poslovna Ekonomija, Ekonomija.

Biraju li studenti fakultete prema osobnim preferencijama ili potrebama tržišta rada?Osječko-baranjska županija

U Osječko-baranjskoj županiji treba povećati broj upisanih i stipendiranih studenata sveučilišnih studija: Medicina, Strojarstvo ili Proizvodno strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvoda, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije, Logopedija, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija, Matematika i računarstvo ili Računarstvo i matematika, Računarstvo ili Primijenjeno/poslovno računarstvo, Dentalna medicina, Farmacija, Geografija; smjer: nastavnički ili Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički, Geodezija i informatika, Veterinarska medicina, Matematika i Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Treba smanjiti kvote i broj stipendiranih studenta stručnih studija: Računovodstvo ili Ekonomija; smjer: Računovodstvo i financije, Trgovina ili Ekonomija; smjer: Trgovinsko poslovanje, Fizioterapija, Upravni studij, Javna uprava, Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo, Agrarno poduzetništvo, Zootehnika, Mehanizacija u poljoprivredi, Građevinarstvo; smjer: opći. Sveučilišni studiji Pravo, Poslovna ekonomija; smjerovi: Financijski menadžment, Marketing, Menadžment, Poduzetništvo, Poslovna informatika, Ekonomska politika i regionalni razvitak Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni) ili Kroatistika, Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni) ili Kroatistika (dvopredmetni), Informatologija ili Informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofija i hrvatski jezik i književnost, Filozofsko-teološki studij, Kultura, mediji i menadžment, Psihologija, Učiteljski studij.

Primorsko-goranska županija

U Primorsko-goranskoj potrebne su veće kvote i broj stipendiranih studenata stručnog studija Sestrinstvo te sveučilišnih studija: Medicina, Strojarstvo, Proizvodno strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvoda, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije, Računarstvo, Primijenjeno/poslovno računarstvo, Elektrotehnika, Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu, Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Rehabilitacija, Farmacija, Logopedija, Fizika i matematika; smjer: nastavnički, Matematika; smjer: nastavnički, Matematika i informatika; smjer: nastavnički, Građevinarstvo, Brodogradnja, Socijalni rad, Socijalna pedagogija, Biologija i kemija; smjer: nastavnički, Geografija; smjer: nastavnički, Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički, Geografija i povijest; smjer: nastavnički, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Glazbena pedagogija, Glazbena pedagogija (dvopredmetni), Informacijske znanosti; smjer: Bibliotekarstvo, Informacijske znanosti: knjižničarstvo, Kineziologija, nastavnički smjer, Geodezija i geoinformatika.

Treba smanjiti kvote i broj stipendiranih na studijima: Upravni studij, Poslovna ekonomija; smjerovi: Financije i računovodstvo, Poduzetništvo, Menadžment, Marketing, Međunarodno poslovanje, Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, Pravo i Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu.

Gradovi Kaštela, Makarska, Omiš, Solin, Split i Trogir

Ove fakultete upisuju gimnazijalci!


U ovim gradovima potrebno je povećati kvote na stručnim studijima: Turističko poslovanje, Elektrotehnika i Strojarstvo, Elektroenergetika, Elektrotehnika, Računovodstvo i financiranje. Od sveučilišnih studija, potrebno je povećanje kvota na sljedećim studijima: Turizam, Brodogradnja, Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Računarstvo, Arhitektura i urbanizam, Geodezija i geoinformatika, Medicina, Sestrinstvo, Fizioterapija, Engleski jezik i književnost (dvopredmetni), Pedagogija (dvopredmetni), Prehrambena tehnologija, Brodostrojarstvo, Fizika, Informatika, Matematika; smjer: matematički, računarski, primijenjena matematika, Matematika i informatika; smjer: nastavnički, Biologija i kemija, Rehabilitacija, Logopedija, Psihologija.

Kvote treba smanjiti na studijima: Management malog poduzeća, Management trgovine i turizma, Upravni studij, Sveučilišni studij, Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Pomorski menadžment, Učiteljski studij, Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni), Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Zadarska županija

U Zadarskoj županiji potrebne su veće kvote i veći broj stipendiranih studenata na studijima: Stojarstvo (stručni studij), Medicina, Matematika; smjer: nastavnički, Sestrinstvo, Farmacija, Računarstvo, Građevinarstvo, Rehabilitacija, Logopedija, Fizika; smjer: nastavnički, Kemija; smjer: nastavnički, Informatika; smjer: nastavnički, Biologija; smjer: nastavnički, Glazbena pedagogija, Likovna pedagogija; smjer: nastavnički, Elektrotehnika, Strojarstvo, Geografija; smjer: nastavnički.

Kvote i broj stipendiranih studenata treba biti manji na sljedećim studijima: Upravni studij i Ekonomija (stručni studiji), Kultura i turizam, Učiteljski studij, Ekonomija, Pravo, Engleski jezik i književnost ili Anglistika, Njemački jezik ili književnost ili Germanistika.

Varaždinska županija

Treba povećati broj upisanih i stipendiranih studenata sveučilišnih studija: Medicina, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Logopedija, Farmacija, Matematika, Strojarstvo, Građevinarstvo, Engleski jezik i književnost ili Anglistika, Njemački jezik i književnost ili Germanistika, Fizika, Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informatika.

Potreban je manji broj stipendiranih i upisanih studenata sljedećih studija: Poslovna ekonomija i Ekonomija (stručni studiji), Ekonomija, Poslovna Ekonomija, Novinarstvo, Politologija (sveučilišni studiji).
FOTO: PEXELS