LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Mjere opreza

HZJZ objavio upute za rad studentskih domova – naveden scenarij izolacije u domu

Hrvatski zavod za javno zdravstvo raspisao je detaljne upute za boravak studenata u studentskim domovima za vrijeme pandemije koronavirusa.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo raspisao je detaljne upute za boravak studenata u studentskim domovima za vrijeme pandemije koronavirusa.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je upute za rad studentskih domova s obzirom na epidemiju COVID-19 u akademskoj godini 2020/2021.

Načelno treba smanjiti susrete uživo, što se posebice odnosi na okupljanja veće skupine studenata i djelatnika, a do daljnjega su zabranjeni posjeti domovima osim onih nužnih zbog zdravlja i sigurnosti. Održavanje zabava, proslava i slično u zatvorenim i otvorenim prostorima domova zasad nije dozvoljeno

Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama čije su usluge neophodne, što uključuje dosljednu provedbu preventivnih i protuepidemijskih mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju, zdravstvene ispravnosti hrane i slično, stoji u uputama.

Studenti svako jutro i večer mjere tjelesnu temperaturu, pri čemu svaki student za sebe vodi pisanu evidenciju koju će po potrebi dati na uvid nadležnima. 

Broj osoba u sobi

U svakoj sobi treba biti što manji broj studenata, a krevete je potrebno razmjestiti tako da između njih bude 1,5 metar razmaka gdje je to moguće pa je nužno ukloniti sav nepotreban namještaj. 
Broj i raspored korisnika po sobama, ako je moguće, potrebno je organizirati tako da u jednoj sobi borave studenti koji zajedno borave na nastavi na visokom učilištu ili studenti koji inače zajedno žive. U sobi ne bi trebalo biti smješteno više od tri studenta. Nakon što se odredi sastav soba, treba izbjegavati njihovo miješanje. Boravak u jednokrevetnoj sobi posebno se preporučuje, sukladno mišljenju školskog liječnika, korisnicima s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, bubrežnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, korisnicima s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) koje mogu predstavljati rizik za razvoj komplikacija i lošijeg ishoda bolesti COVID-19. U sobe ne smiju ulaziti studenti iz drugih soba, a ako je ulazak nužan, koristi se maska. – stoji u uputama.
Zajedničke prostorije

Za boravak u zajedničkim prostorijama potrebno je napraviti raspored za korištenje tih prostora pri čemu će se studente grupirati prema sobama i grupama soba, a sobe je potrebno grupirati prema hodnicima, katovima, paviljonima i slično. Može se čak dogoditi da će se prostor pregraditi prema sobama ili grupama.

U kuhinji, toaletu, na igralištu i slično trebalo bi studente razdijeliti prema sobama, katovima itd. Razmak između studenata iz iste sobe u blagovaonici/učionici/drugom zajedničkom prostoru treba biti barem 1,5 m ako je moguće, dok je razmak između studenta jedne sobe u odnosu na studente drugih soba najmanje 2 metra, no važnije je dosljedno održati što veći razmak između pojedinih soba nego između studenata iz iste sobe. 

U blagovaonici će se studenti vjerojatno smjeti zadržati svega 20-ak minuta, ovisno o mogućnostima, a vanjski se prostori koriste prema jednakom principu kao i unutarnji.

Simptomi i zaraza

Student odmah treba javiti djelatniku/ravnatelju doma ako je primijetio navedene znakove bolesti ili mu je izrečena mjera samoizolacije ili ako on ili netko od ukućana kod kojih je boravio unazad 14 dana ima pozitivan nalaz na COVID-19. Student će prenijeti djelatniku/ravnatelju informaciju od epidemiologa radi li se o riziku za dom ili ne, s obzirom na vrijeme kada je student posljednji put boravio u obitelji, odnosno domu.

Ako se studentu pojave navedeni znakovi bolesti ili mu se izreče mjera samoizolacije dok boravi u domu, napušta dom uz masku i u pratnji roditelja/druge punoljetne osobe iz istog kućanstva u najkraćem mogućem roku. Student može sam napustiti dom ako mu zdravstveno stanje to omogućuje, u suprotnome do dolaska roditelja/druge punoljetne osobe iz istog kućanstva, studenti s navedenim znakovima bolesti ili izrečenom mjerom samoizolacije smještaju se u prostoriju za izolaciju koju je prethodno potrebno odrediti za tu svrhu.

Kad student tijekom boravka u domu razvije simptome bolesti koji mogu upućivati na COVID-19 treba učiniti sljedeće:
  • student o navedenom treba odmah obavijestiti djelatnika ili ravnatelja doma
  • student odmah obavještava telefonom (ili na drugi način) roditelja/drugu punoljetnu osobu iz istog kućanstva da dođe po studenta i odvede ga kući
  • student se smješta u sobu za izolaciju te je u sobi za izolaciju do dolaska roditelja/druge punoljetne osobe iz istog kućanstva (soba za izolaciju: unaprijed određena soba s pristupom toaletu kojeg samo student u izolaciji koristi; student koristi medicinsku masku ako njegovo zdravstveno stanje to omogućuje osim kada je sam u sobi; ako postoji potreba da djelatnik boravi u sobi za izolaciju sa studentom, uz medicinsku masku djelatnik nosi vizir i jednokratni ogrtač; broj soba za izolaciju treba odgovarati raspoloživim kapacitetima doma i broju studenta koji su na smještaju); uprava doma treba korisniku sa simptomima omogućiti sav potreban komfor u sobi za izolaciju: dostavu hrane, lijekova i tekućine do dolaska roditelja/druge punoljetne osobe iz istog kućanstva (ostaviti pred ulazom u sobu, u sobu unosi djelatnik sa zaštitnom opremom ili student koristeći medicinsku masku; po mogućnosti koristiti jednokratni pribor za jelo)
  • roditelj/druga osobe iz istog kućanstva odvodi studenta iz doma (primjerice osobnim automobilom, svi koriste masku; javni prijevoz i taksi nije prihvatljiva opcija za putovanje osobe sa simptomima koji mogu upućivati na COVID-19 ili kojima je izrečena mjera samoizolacije) te se student javlja liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o potrebi testiranja i liječenja; indikaciju za testiranje na COVID-19 utvrđuje liječnik (liječnik obiteljske medicine ili epidemiolog ili školski liječnik) no to se provodi nakon što student kod kojeg su se pojavili navedeni znakovi bolesti napusti dom u pratnji roditelja/druge osobe iz istog kućanstva, odnosno kada se roditelj/druga osoba iz istog kućanstva/student po napuštanju doma javi liječniku obiteljske medicine; ako student kontaktira liječnika dok još nije napustio dom te liječnik obiteljske medicine ili školski liječnik ili epidemiolog utvrdi da nije potrebno testiranje na COVID-19 jer se simptomi mogu objasniti nekom drugom bolesti, student može ostati u domu
  • u slučaju teže narušenog zdravstvenog stanja neophodno je pozvati hitnu pomoć
  • student se može vratiti u dom sukladno odluci liječnika, kada prestaje biti zarazan za druge, neovisno o tome radi li se o COVID-19 ili drugoj zaraznoj bolesti.
Izolacija u domu

Kada je potrebna ili bi mogla biti potreba izolacija svih studenta iz jedne sobe, primjerice zbog kontakta s pozitivnom osobom unutar doma ili pojave simptoma bolesti kod svih studenata iz jedne sobe, izolacija se može provesti u njihovoj sobi tako da samo ta soba koristi jedan toalet, uz samo nužne izlaske iz sobe isključivo s medicinskom maskom te uz dostavu hrane i svih potrepština pred vrata sobe.

Izolacija dva ili više studenta kojima je izrečena mjera samoizolacije ili koji pokazuju znakove bolesti koji bi mogli upućivati na bolesti COVID-19 moguća je u jednoj sobi samo ako se radi o onim studentima koji i inače dijele sobu i to isključivo na kraće vrijeme, odnosno 1-2 dana. 

Maske

Studenti ne moraju nositi maske u svojoj sobi ili sanitarnom čvoru kod pranja zuba, umivanja i tuširanja te u blagovaonici za vrijeme jela, a u učionici ju ne moraju nositi ako je osiguran potreban razmak među studentima grupiranima po sobama. U zajedničkim je prostorijama maska obavezna, dok na otvorenom nije obavezna.
– Preporučuju se platnene maske. Medicinska maska je nužna samo za osobe sa znakovima bolesti koji mogu upućivati na COVID-19, kod nadzora bolesne osobe ili za osobe s izrečenom mjerom samoizolacije. 
Detaljne upute možete pronaći na poveznici.
FOTO: UNSPLASH