LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Nove preporuke

HZJZ objavio kada će se testirati studenti smješteni u domu i oni koji odrađuju praksu

Došlo je do izmjena u prioritetnim skupinama za testiranje na koronavirus, kao i u trajanju samoizolacije ili izolacije, a neke od njih odnose se i na učenike i studente.

Došlo je do izmjena u prioritetnim skupinama za testiranje na koronavirus, kao i u trajanju samoizolacije ili izolacije, a neke od njih odnose se i na učenike i studente.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na koronavirus, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene, tj. samoizolacije.

Pacijenti će biti pušteni iz izolacije na temelju kliničke slike, a iznimno na temelju negativnog PCR testa, dok će se za asimptomatske bolesnike izolacija skratiti s 14 na 10 dana od uzimanja brisa koji je bio pozitivan. Kako navodi HZJZ, izolacija oboljeloga s blagom ili umjerenom kliničkom slikom skraćuje se s minimalno 14 na minimalno 10 dana od početka bolesti uz uvjet da je minimalno 24 sata bez povišene tjelesne temperature i značajno su mu poboljšani ostali simptomi, osim kod imunokompromitiranih osoba. Izolacija za one s težom kliničkom slikom i kada su u pitanju imunokompromitirani bolesnici traje minimalno 20 dana, uz uvjet da je bolesnik najmanje 48 sati afebrilan i značajno poboljšanog stanja, a u slučaju dva negativna testa izolacija se može skratiti na 15 dana.

Zdravstveni djelatnici više ne moraju prije povratka na posao, a nakon izlaska iz karantene ili izolacije, imati negativan PCR rezultat brisa, čak ni ako rade sa starijima i teško bolesnim osobama te osobama s invaliditetom, kao ni ako su unazad tri mjeseca imali potvrđen koronavirus, a sada nemaju simptome. Sve mjere koje se odnose na zdravstvene djelatnike i djelatnike kod pružatelja socijalnih usluga smještaja i boravka za starije i teško bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom jednako se primjenjuju i na učenike i studente koji odrađuju praksu u takvim ustanovama.

Bliski kontakti zaraženih bit će testirani samo ako razviju simptome koronavirusa, ali podliježu mjeri samoizolacije, i to samoizolaciji od 24 dana (10 dana trajanja zaraznosti bolesnika plus 14 dana karantene od posljednjeg dana zaraznosti bolesnika) od datuma obolijevanja bolesnika ako su kontinuirano u bliskom kontaktu s bolesnikom, pod uvjetom da bolesnik zadovolji uvjete za prekid izolacije nakon deset dana i da kontakti ne razviju simptome bolesti tijekom tog razdoblja.

Prioritetne skupine

Ove skupine dijele se na simptomatske osobe s postavljenom kliničkom sumnjom na koronavirus i na asimptomatske osobe. Osobe koje imaju neke od simptoma bit će testirane ako su unazad 14 dana boravile u državi u kojoj postoji grupiranje bolesti ili ako su bile u kontaktu s osobom koja boluje od koronavirusa unutar 14 dana prije početka simptoma ako bolest zahtijeva hospitalizaciju i ako je bolesnik unutar 14 dana od početka simptoma bio korisnik ili zaposlenik smještaja osjetljivih skupina.

Kada su u pitanju asimptomatske osobe, prednost se daje onima koji rade u zdravstvenom sustavu, osobito u bolnicama i domovima za starije, kao i za teško bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom:
  1. Djelatnici zdravstvenih ustanova i djelatnici kod pružatelja socijalnih usluga smještaja i boravka za starije i teško bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom prije povratka na posao nakon višednevne odsutnosti zbog korištenja godišnjeg odmora ili zbog drugog razloga, nakon povratka iz inozemstva odnosno područja s povećanom incidencijom COVID-19 ili drugih epidemioloških rizika u anamnezi, a na temelju trijaže (npr. anamnestički podaci o postojanju simptoma kompatibilnih s COVID-19, o boravku u zemlji/području s visokom incidencijom bolesti, o sudjelovanju na većim okupljanjima na kojima se nisu poštivale mjere za sprječavanje širenja kapljičnih infekcija; sve to unazad 14 dana); mjere vezane uz djelatnike domova detaljnije su razrađene u uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi. Isti uvjeti se primjenjuju na učenike i studente na praksi u ovim ustanovama.
  2. Osobe koje se jave u zdravstveni sustav zbog drugog osnovnog medicinskog stanja/dijagnoze, a na temelju trijaže se procijeni da je visok rizik da je osoba bila izložena infekciji.
  3. Prijem novih korisnika kod pružatelja socijalnih usluga smještaja i boravka za starije i teško bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom te ostale ustanove socijalne skrbi.
  4. Premještaj korisnika iz bolnice kod pružatelja socijalnih usluga smještaja i boravka za starije i teško bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom odnosno u zdravstvene ustanove za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb.
  5. Bliski kontakti osoba oboljelih od COVID-19 u sklopu epidemiološke obrade kao protuepidemijska mjera.
  6. Bolesnici u kojih se planira hospitalizacija kao i bolesnici u kojih se planira provođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Zbog nemogućnosti provođenja PCR dijagnostike u zadanim rokovima kod svih pacijenata, zdravstvene ustanove ne mogu uvjetovati primitak pacijenata negativnim PCR testom koji nije stariji od 48 sati, osobito ako je dijagnostički ili terapijski zahvat hitan ili odgoda može uzrokovati pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta (ovakvi su zahtjevi bolnica osobito problematični kod hospitalizacije nakon vikenda, neradnih dana i sl.). Ako zdravstvena ustanova ima PCR dijagnostiku SARS-CoV-2, treba osigurati obavljanje dijagnostike takvim pacijentima u svojoj ustanovi kako bi se izbjeglo opterećivanje sustava temeljenog na uputnicama izabranog liječnika.
  7. Djeca koja su smještena u učeničkim domovima, pohađaju dječji vrtić ili školu, kao i studenti smješteni u studentskim domovima prema epidemiološkoj indikaciji, kada o rezultatu ovisi postupanje s cijelom skupinom.
Uputnice za testiranje – učenici i studenti

Uputnice za testiranje studentima i učenicima na praksi u zdravstvenim ustanovama i u socijalnoj skrbi izdaju nadležni liječnici školske medicine ili izabrani liječnik, kao i za studente i učenike smještene u studentskim domovima, ali i za one kod kojih postoje druge indikacije.

Više o novim preporukama, kao i kriterijima za prekid izolacije, možete pronaći na poveznici.
FOTO: UNSPLASH