LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Zdravlje studenata

Bolesni ste ili trebate sistematski? Čekaju vas u studentskoj ambulanti na Kampusu!

Studentska ambulanta u Rijeci na više načina pomaže studentima koji imaju zdravstvenih problema, a nemaju izabranog liječnika u Rijeci.

Studentska ambulanta u Rijeci na više načina pomaže studentima koji imaju zdravstvenih problema, a nemaju izabranog liječnika u Rijeci.

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci postavio je obavijest o radnom vremenu studentske ambulante Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ na Kampusu Sveučilišta u Rijeci. Ondje studente liječi dr. sc. Marijana Turčić, dr. med., spec. školske medicine koju možete kontaktirati na e-adresi marijana.turcic@zzjzpgz.hr, koja je ondje dok ne ordinira liječnik obiteljske medicine Filip Guzić, dr. med. 

Zdravstvene usluge moguće je dobiti:
  • utorkom i petkom na adresi Rijeka, Radmile Matejčić 5 (tel. 051 584 875 i 584 876) – objekt 1 (ulaz sa stražnje strane 1. objekta, između 1. i 2. objekta)
  • ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom na adresi Rijeka, Kalina 12 (tel. 051 459 122)
A radno je vrijeme sljedeće:
  • parni datumi – prijepodne od 07:00 do 14:30 sati
  • neparni datumi – poslijepodne od 13:00 do 20:30 sati.
Studentska ambulanta pruža uslugu sistematskog pregleda na prvoj i po potrebi trećoj godini studija, obavlja preglede prije prijema u studentski dom, radi sa studentima s teškoćama vezanim uz kolegij tjelesne i zdravstvene kulture, pomaže im u sklopu Savjetovališta te s njima rješava problem prilagodbe na fakultet, probleme s učenjem, probleme s reproduktivnim zdravljem i slično.

Osim toga, u ambulanti se do kraja godina studenti mogu besplatno cijepiti protiv HPV-a ako su stari do 25 godina te uz obavezni prethodni dogovor, invididualno savjetovanje i namjenski pregled prije cijepljenja. Također, liječnici posebno prate studente sa zdravstvenim rizicima, rizičnim ponašanjima i kroničnim poremećajima zdravlja itd.

Više informacija dostupno je na poveznici.
FOTO: STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI